Omavalitsuste noorsooametnikud

22.11.16
Abja Vallavalitsus Maie Bratka, sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist maie@abja.ee 435 4786; 511 8695
Halliste Vallavalitsus Tiina Kuusik kuusik69@hot.ee 4 358 855
Karksi Vallavalitsus Illika Orav, noortekeskuse juhataja noortekeskus@karksi.ee 55 654 129
Kolga-Jaani Vallavalitsus

Õnne Raamat, sotsiaalnõunik (noorsootöö)

onne.raamat@kolga-jaani.ee

4328169

 

439 5119

Mõisaküla Linnavalitsus Marina Raid, sotsiaal- ja noorsootööspetsialist marina.raid@moisakyla.ee 4 355 606
Suure-Jaani Vallavalitsus Mati Adamson, spordi- ja noorsootöö nõunik mati@suure-jaani.ee 437 1382; 503 9071
Tarvastu Vallavalitsus Liis Lääts, noorsoo- ja kultuuritöötaja noortekeskus@tarvastu.ee 4 351 818
Viljandi Linnavalitsus Vilja Volmer, kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist vilja@viljandi.ee 4 354 755
Viljandi Maavalitsus Riina Tootsi, noorsoo peaspetsialist, alaealiste komisjoni sekretär riina@viljandimaa.ee 4 330 430
Võhma Linnavalitsus Birgit Haan, noorsoo- ja sporditöö spetsialist birgit@vohma.ee  43 77 253; 56 485 357