Uudised ja teated

« Tagasi

2015. a. Viljandimaa Hansa laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursi väljakuulutamine

Viljandimaa Omavalitsuste Liit ja rahvusvaheliste hansapäevade korraldusmeeskond kuulutavad välja 35. rahvusvaheliste hansapäevade raames toimuva "2015. a. Viljandimaa Hansa  laulu- ja tantsupeo" ideekavandi konkursi.

Ideekonkursi eesmärgiks on Hansa  laulu- ja tantsupeo (edaspidi "pidu") visiooni ja seda teostava kunstilise toimkonna väljavalimine.

Lähteülesanne:

·         pidu peab haakuma hansapäevade motoga "loomiseks loodud";

·         pidu toimub 6. juunil 2015 kell 16:45-19:15 Viljandi lauluväljakul;

·         peole eelneb rongkäik läbi linna kell 16:00;

·         peol esinevad Viljandimaa koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja liikumisrühmad ning kunstilise juhi poolt kutsutud külaliskollektiivid teistest hansalinnadest ;

·         pidu on terviklahendus kõikide liikide jaoks;

·         lauljate-pillimängijate esinemispaigaks on kõlakoda, tantsijatel ovaalne tantsuväljak;

·         kava koostamisel arvestada asjaoluga, et vähemalt 50 % esitatavast repertuaarist oleks
          kollektiividele tuttav ehk pärit eelnevatest laulu- ja tantsupidudest;

·         lauluväljaku kujundus ei kuulu ideekavandi ülesande hulka, sest see on teostatud
          hansapäevade raames;

·         tehniline korralduse eest vastutab  Sakala keskus;

·         idee on reaalselt teostatav,

Ideekavand peab sisaldama:

·         kavandatava peo sisulist kirjeldust;

·         kunstilise toimkonna koosseisu, sh

*   lauljate liigijuht,

*   tantsijate liigijuht,

*   orkestrite liigijuht,

*   vajadusel lavastaja, stsenarist;

·         võimalike külaliskollektiivide loetelu;

·         esitatava repertuaari loetelu (vähemalt 50 % ulatuses)

Töid hindab žürii, kuhu kuuluvad

·         valdkondade spetsialistid: Aarne Saluveer (muusika), Jaanus  Randma (tants) jt.;

·         Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

·         Viljandi Maavalitsuse esindaja;

·         Rahvakultuuri Keskuse Viljandimaa esindaja;

·         35.  rahvusvaheliste Hansapäevade korraldusmeeskonna esindaja

Parimaks tunnistatud idee autoriga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks teostamiseks. 

Ideekavand esitada paberkandjal, kinnises ümbrikus märgusõnaga "Hansa-, laulu- ja tantsupidu" . Kavandi maksimaalseks  pikkuseks on kolm A4 lehte.

Ideekavandid saata postiga või esitada 28. augustiks kell 17.00-ks  Viljandimaa Omavalitsuste Liitu aadressil: Vabaduse plats 4, Viljandi 71020, III korrus. Arvesse lähevad ka 28. augusti postitempliga ümbrikud.

Konkurss on anonüümne. Konkursil osaleja nimi ja kontaktandmed lisada eraldi suletud ümbrikus.

Konkursi preemiafondi suurus on 300.- eurot:

I koht 150 eurot;
II koht 100 eurot; 
III koht 50 eurot.

Žüriil on õigus preemiafond ümber jagada või preemiaid mitte välja anda. Žürii tulemused avalikustatakse Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kodulehel hiljemalt 15. septembril 2014.a.

Konkursil parimaks mitte tunnistatud tööde autorite nimesid ei avalikustata.

Lisainfo Grete Sepp, kultuuritöö peaspetsialist:  grete.sepp@vol.ee