Uudised ja teated

« Tagasi

Ühistranspordi korraldamine alates 1. jaanuarist 2018

Alates 1. jaanuarist 2018 korraldab ja planeerib Viljandi maakonna avalikku liinivedu  MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, mis  asutati 28. oktoobril 2017 kõikide Viljandi maakonna kohalike omavalitsuste ja maavalitsuse (volitatud Vabariigi valitsuse  esindaja) poolt.
Ühistranspordikeskuse ülesanded tulenevad MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse ja Maanteeameti vahel sõlmitud halduslepingust.

Ühistranspordikeskuse igapäevaseks tööks on:

 • hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine vedajatega;
 • koostöö tegemine riikliku järelevalve teostajatega;
 • peatuste varustamine bussiinfoga koostöös vedajate ja bussipeatuste omanikega;
 • bussiinfo administreerimine veebikeskkonnas www.peatus.ee;
 • vastavalt sõitjate sõiduvajadusele liinivõrgu kujundamine, sõiduplaanide koostamine ja muutmine ning liikmetega kooskõlastamine;
 • ühistranspordi arengu suunamine piirkonnas ja koordineerimine ning asjaomaste arengukavade väljatöötamine ja elluviimine;
 • elanike liikumisvajaduse uuringute korraldamine;
 • vedajatele oma pädevuse piires liinilubade andmine ja sõiduplaanide kinnitamine, vastava volituse olemasolul ka taksoveolubade, taksoveo sõidukikaartide ja sõidukijuhi teenindajakaartide andmine;
 • avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo rahastamise korraldamine riigieelarvest, valla- ja linnavolikogude otsuste alusel nende eelarvetest, ettevõtjate sihteraldistest ning muudest tuluallikatest;
 • vastavatest eelarvetest toetuse taotlemine ühistranspordi rahastamiseks;
 • ettepanekute väljatöötamine avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifi või sõidupiletihinna kehtestamiseks;
 • koos vedajatega teenindustaseme normide järgimise, peatuskohtades vajaliku teabe olemasolu ja sõidupiletite müügikorralduse tagamine;
 • järelevalve teostamine sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute kohase täitmise üle.

Kontakt

Mittetulundusühing Viljandimaa Ühistranspordikeskus
Registrikood: 80426262
Aadress: Asume Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga samades ruumides. Vabaduse plats 4 III korrus, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020.
E-post: transport@viljandimaa.ee
V
eebileht: http://transport.viljandimaa.ee