Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada kuni 2. mai 2018 kell 16.30.

Infopäev toimub neljapäeval 12. aprillil kell 15.00 Viljandi Linnaraamatukogu galeriis (kogunemine, kohvi alates kell 14.30).

Palume infopäevale eelnevalt REGISTREERIDA.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

  • kogukonna areng;
  • elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.


Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 2. mai 2018 kl 16.30 Viljandimaa Omavalitsuste Liidule aadressil katrin.reimo@vol.ee.


Taotlejaks saavad olla määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi huvides.
 

Täpsem info ja taotlusvormid 

Lisainfo:
Katrin Reimo
tel 43 33 297

Infot ja abi taotluste koostamisel saab Viljandimaa Arenduskeskusest, MTÜde konsultant Jaanika Toome, tel. 43 30 446.