Uudised ja teated

« Tagasi

Laste heaolu toetavad meetmed- TORE tugiõpilasprogramm

Hea koolipere!

Tule meile appi oma kogemusega!

Taustainfo:
Viljandimaa peamiseks väärtuseks on inimene. Viljandimaa arengustrateegias 2035+ on visioon, et Viljandimaa inimene oleks õnnelik oma elukaare igas etapis, et elukaar pikeneks ning pikeneks ka see elukaare osa, mida nimetame tervena elatud aastateks. Üheks oluliseks teemaks siinkohal on Viljandimaa inimeste VAIMNE TERVIS - eriti laste- ja noorte vaimne tervis. Maakondliku tervise-ja heaoluprofiili tegevuskava eesmärk nr 1 on aidata luua turvalisem keskkond laste vaimse tervise arenguks.

20. oktoobril korraldas Viljandimaa tervisenõukogu laste heaolu toetavate meetmete infopäeva, kus tutvustati erinevaid tõenduspõhiseid programme, mida koolisüsteemis kasutada.
Õppepäeva saab järgi vaadata: SIIT

Kaardistus:
Edasiseks eesmärgiks on kaardistada üksikasjalikumalt koolide valmisolekut liitumaks erinevate programmidega.
Võtame iga programmi eraldi luubi alla! Esmalt on fookuses TORE tugiõpilasprogramm, mille eestvedaja ja arendaja on MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (MTÜ NÜ TORE). TORE missiooniks on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. TORE metoodika on mänguline ja loob positiivse õpikeskkonna ja toetab noorte vaimset tasakaalu. TORE ringis loob juhendaja tingimused, kus arenevad noorte sotsiaalsed suhtlemis- ja toimetulekuoskused. Noor kogeb  julgust, iseendaks olemist, kaaslaste märkamist. Mida rohkem on koolis selliseid noori, seda suurem on positiivne mõju kooli õhkkonnale. Ühingu tegevustega saate täpsemalt tutvuda SIIT

Palun jaga oma kooli hetkeolukorda TORE programmi osas (metoodika kasutusele võtmise takistuste ja võimaluste kohta).

Seda saab teha abistavate küsimuse kaudu, vastamiseks kulub aega ca 10 minutit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKbBQvpuA6E0j5eBTCVcrmkX6seh9uFfBN6L4V4_B6PJ3cmg/viewform

Palun vasta hiljemalt 3. detsembriks 2020.a. 

Küsimuste korral abistame hea meelega!
Ootame aktiivset osavõttu, saamaks võimalikult hea ülevaade!

Kärt Russak
rahvatervise nõunik