Uudised ja teated

« Tagasi

KOP 2021 kevadvooru toetused selgunud

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus 33 taotlust, millest 3 tunnistati nõuetele mittevastavaks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 30 projektiga (meede 1,  Kogukonna areng - 13 taotlust ja  meede 2,  Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - 17 taotlust) taotleti kokku toetust 79 193,76 eurot.

Hindamiskomisjon hindas taotlusi kriteeriumite alusel. Taotluste rahuldamine toimus keskmiste hinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldati kõrgeima keskmise hinde saanud taotlus, misjärel liiguti mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

Viljandimaal rahastati 16 projekti. Kokku toetati projekte summas 45 056,89 eurot.

nr

Taotleja

Projekti nimi      

Taotletav summa

Toetuse summa

1

Koksvere Maanaiste Selts

Köögi inventar II

2 417,04

2 417,04

2

Heimtali Mõisakooli Selts

Lauatennise- ja malelauad Heimtali mõisapargis

3645,00

3645,00

3

MTÜ Loome Sillad

Viljandimaa liigirohkeima pargi arendustööd Jämejala vaimse tervise külas

3600,00

3600,00

4

Kuhjavere Küla Selts

XVII Kuhjavere külateatrite festival

1800,00

1800,00

5

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing

Eakatele ja puuetega inimestele tegevuste juurdepääsuvõimaluste laiendamine.

4000,00

4000,00

6

Vana-Kariste Külaselts

Vana-Kariste küla mänguväljak

3303,63

3303,63

7

Mittetulundusühing Tipu Looduskool

Kraav puhtaks, maakelder ja õueala korda

3181,50

3181,50

8

mittetulundusühing Arengu Helin

Paremad võimalused sportlikuks ajaveetmiseks Vastemõisas

 

 

 

3122,64

 

 

 

3122,64

9

Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts

Tarvastu käsitöö nähtavaks

900,00

900,00

10

MTÜ külaselts RIMMO

Ärklikorruse elu ja võlu

4000,00

4000,00

11

MTÜ Lalsi-Lätkalu külaselts

Ikonostaasi konserveerimise talgud Lalsi kirikus

1709,10

1709,10

12

Karksi Kultuuriselts

Karksi kultuuriseltsiga ajaloo- ja kultuuriradadel

2178,00

2178,00

13

MTÜ Loome Sillad

Psüühikahäiretega patsientide loomekogu "Teine pool" kirjastamine

2250,00

2250,00

14

Olustvere segakoor Lehola

XXV pargipidu, Olustvere loss

1350,00

1350,00

15

Paistu Kultuuriselts

Koos küla heaks

3600,00

3600,00

16

Mittetulundusühing Tuhalaane

,,Tuhalaane puhkekoja rajamine''

3999,98

3999,98