Uudised ja teated

« Tagasi

Lõppes kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluste vastuvõtmine

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisesse taotlusvooru 2021 esitasid Viljandimaalt 23 taotlejat kokku 25 taotlust:

14 taotlust meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" ja 11 taotlust meetmesse "Kogukonna areng".

Küsitud toetuste summa kokku on 64 046,63 eurot.  Viljandimaal on sügisvoorus kokku jagamiseks 34 630.11 eurot.

Peale taotluste menetlemist ja kontrolli saadetakse need hindamiskomisjonile, kelle poolt antud hinnete alusel moodustub pingerida ja selguvad toetuse saanud taotlejad.