Uudised ja teated

« Tagasi

KOP 2021 sügisvooru toetused

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus 25 taotlust, millest 1 tunnistati nõuetele mittevastavaks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 24 taotlusega (Meede 1 „Kogukonna areng" 10 taotlust ja  meede 2  „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" 14 taotlust) taotleti toetust abikõlbulikus summas 60 812,70 eurot.

Taotluste rahuldamine toimus hindamiskomisjoni poolt taotlustele antud keskmiste hinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldati kõrgeima keskmise hinde saanud taotlus, misjärel liiguti mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 24 projektitaotlusest rahastati kokku 14 projekti täies mahus ja 1 osaliselt (rahalised vahendid ammendusid).

Kokku toetati projekte summas 34 630.11 eurot.

nr

Taotleja

Projekti nimi      

Taotletav summa

Toetuse summa

1

Mittetulundusühing Lilli Looduskeskus

Lilli loodusmaja linaaida kuivkäimla ostmine

3 430,00

3 430,00

2

Holstre Külaselts

Holstre kino

4 000,00

4 000,00

3

Mittetulundusühing Kärstna Külaliikumine

Kärstna küla traditsioonid 2022

1 715,00

1 715,00

4

Mittetulundusühing "Käetöö koid"

Kudumine

464,73

464,73

5

Viljandi Vaegkuuljate Ühing

Paremad võimalused kuulmise testimiseks

3 144,00

3 144,00

6

MTÜ Pimemoosekant ja Sõbrad

Ühistegevused arengu heaks

2 172,00

2 172,00

7

MTÜ külaselts RIMMO

Inimen õpip senigu ta eläp

1 530,00

1 530,00

8

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paistu Maarja Kogudus

Digiklaveri soetamine

2 966,50

2 966,50

9

Vana-Kariste Külaselts

Seltsimaja köögi kaasajastamine

4 000,00

4 000,00

10

Holstre Külaselts

Uute kogukonna-kogemuste loomine

2 400,00

2 400,00

11

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts

Väliürituste abivahendid

1 332,00

1 332,00

12

Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts

Rahatarkus Mulgimaal

1 320,00

1 320,00

13

MTÜ Kõpu Naisselts

Ujuv mets

2 004,30

2 004,30

14

mittetulundusühing Arengu Helin

Vastemõisa mängu-väljaku mänguvahendite hoidla turvaliseks

2 790,00

2 790,00

15

SK Sakala Biathlon

Suusavarustuse soetamine laste treeninguteks

3 195,00

1 361,58

       

34 630,11