Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022 kevadvooru taotluste rahuldamine

2022.aasta kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus 33 taotlust, millest 5 taotlus tunnistati nõuetele mittevastavaks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 28 taotlusega (meede 1  Kogukonna areng – 15 taotlust ja  meede 2  Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - 13 taotlust) taotleti toetust abikõlbulikus summas 67 699,68 eurot.

Taotluste rahuldamine toimus hindamiskomisjoni poolt taotlustele antud keskmiste hinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldati kõrgeima keskmise hinde saanud taotlus, misjärel liiguti mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 28 projektitaotlusest rahastati kokku 17 projekti, summas 42608,00 eurot.

Vaata jaotust SIIT