Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandimaa arengustrateegia 2035+ täiendatud versioon ootab ettepanekuid

Hea viljandimaalane, hea Viljandimaa sõber!

Viljandimaa arengustrateegia koostamise töörühmal on valminud täiendatud versioon Viljandimaa arengustrateegia üldosast (vt http://www.vol.ee/arengukavad). Strateegia üldosas on sõnastatud Viljandimaa väärtused, visioon, eesmärgid ja peamised tegevussuunad seatud eesmärkideni jõudmiseks. Jätkub töö strateegia tegevuskava ja lisadega.

Head strateegiat on vaja nii headel kui halbadel aegadel. Praegune aeg on ülimalt keeruline ja hea strateegia olemasolu seepärast eriti tähtis. Oluline on, et me igapäevaste murede virrvarris ei laseks silmist kaugemaid eesmärke, et me koos vanniveega ei viskaks ära ka vannis olevat last.

Eesti rahvas teab, et mitu pead on parem kui üks. Viljandimaa arengustrateegia töörühm pöördub teie poole hea viljandimaalane ja hea Viljandimaa sõber, palun vaadake üle koostatud Viljandimaa arengustrateegia üldosa projekt ning saatke meile oma arvamused ja ettepanekud 31. oktoobriks 2022 aadressile vol@vol.ee.

Head strateegilised eesmärgid on suur väärtus, aga need ei maksa midagi, kui eesmärkideni jõudmine pole vajalike tegevustega kaetud. Viljandimaa arengustrateegia töörühm ootab teie ettepanekuid, millised tegevused peaksid Viljandimaa arengustrateegia tegevuskavas kindlasti olema, et seatud eesmärgid täidetud saaksid. Mida konkreetsemad ettepanekud on, seda parem. Ettepanekuid võib saata aadressile vol@vol.ee ka hiljem kui 31. oktoober k.a., tegevuskava korrigeerimine toimub sagedamine kui üldosa muutmine, aga 31. oktoobriks k.a. saadetud ettepanekutega saab arvestada töös oleva tegevuskava koostamisel.

Aitäh, kui leiate aega Viljandimaa arengustrateegiasse panustamiseks!

Mati Toomsalu,
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu
tegevdirektor