Uudised ja teated

« Tagasi

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumine Viljandi vallaga on otsustatud

Kolga-Jaani vallavolikogu kinnitas Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla  Viljandi vallaga liitumislepingu.

24. novembril 2016  toimus  Kolga-Jaani vallavolikogu istung, kus kinnitati  liitumislepingu ja selle lisad ning tehti taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Viljandi vallavolikogu ja Tarvastu vallavolikogu kinnitasid lepingu  2. novemril 2016.

2017.  aastal pärast kohalike omavalitsuste valimisi, mis toimuvad ühes ringkonnas, hakkab Viljandi vallavolikogus olema 27 volikogu liiget. Valla keskuseks jääb Viljandi linn. Mustlas kui ka Kolga-Jaanis hakkavad asuma teenuskeskused, kus hakkavad tööle  piirkondade vanemad koos meeskondadega.
 

Kohalik omavalitsus

Rahvaarv

Asustustihedus

Pindala

Keskus

Kolga-Jaani

1434

4,6 elanikku km² kohta

313,34 km²

Kolga-Jaani alevik

Tarvastu

3359

8,1 elanikku km² kohta

407,86 km²

Mustla

Viljandi vald

9305

14,2 elanikku km² kohta

650,44 km²

Viljandi linn (vallamaja asukoht)


Info: Kaupo Kase 5152723
kaupo.kase@viljandivald.ee
liitumiskomisjoni esimees