Uudised ja teated

« Tagasi

Omavalitsusüksuste ühinemiste koordinaatori tööle võtmine

Viljandimaa Omavalitsuste Liit võtab tähtajalise lepinguga tööle
 

omavalitsusüksuste ühinemiste koordinaatori


Ootame kandideerima kui:

·         omad teadmisi omavalitsussüsteemi toimimisest ja juhtimisest

·         tunned hästi Viljandimaad

·         oled koostööaldis, positiivne ja hea suhtleja

Kasuks tuleb:

·         kogemus omavalitsuste ühinemiste korraldamisel

Avaldus koos elulookirjelduse ja soovituskirja(de)ga esitada e-postile vol@vol.ee  28.aprilli 2016 kuupäevaga.


Täiendav informatsioon:

 

 •   töö eesmärk:

Viljandimaa kohalike omavalitsuste (Viljandi valla ja Tarvastu valla ning veel võimalike teiste liitujate) ühinemise läbiviimise protsessile kaasa aitamine, eesmärgiga viia läbi vabatahtlik ühinemine haldusreformi seaduse alusel mõtestatult ning eelkõige kohalike inimeste huvidest lähtuvalt
 

 •  tööülesanded:
   
 • koordineerida omavalitsusüksuste läbirääkimiste protsessi;
 • valmistada ette ja koordineerida volikogude otsuste, määruste dokumentatsiooni;
 • aidata kaasa rahvakoosolekute korraldamisel;
 • aidata kaasa ühinemislepingu tehnilisele koostamisele;
 • koostada komisjonide protokollimisi;
 • administreerida ühinemist puudutava veebikeskkonna informatsiooni avalikustamist;
 • suhtlemine ajakirjandusega

Tähtajaliselt tööle võetav ühinemiste koordinaatori tööperiood on kuni 31.detsembrini 2016.

Tööaega on võimalik pikendada kuni 31.detsembrini 2017, tingimusel, et 1.jaanuariks 2017 on sõlmitud ühinemisleping projekti kaasatud omavalitsusüksute vahel.