Uudised ja teated

« Tagasi

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi 2018 a. taotlusvoor on avatud

2. jaanuaril avas Rahandusministeerium regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvooru, mille eesmärk on parandada maakonnatasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Programmi abil soovitakse parandada hoolekande, õppimise, sportimise ning vaba aja veetmise tingimusi.

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse. Erandina võib kaks taotlust esitada kohalik omavalitsus, mille rahvaarv on üle 8000 elaniku. Maksimaalne toetuse summa on 120 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning oma- ja kaasfinantseeringu määr 25 protsenti abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru toetusvahendite summa selgub jaanuaris ja hiljemalt 1. veebruaril avalikustatakse programmi toetusvahendite jaotus rahandusministeeriumi veebilehel. Programmi rahastatakse hasartmängumaksust.

Laekunud taotlusi menetleb EAS. Projekte hindavad ja pingerea moodustavad maakondlikud komisjonid.  Otsused projektide kohta teeb rahandusministeeriumi juurde moodustatud programmi komisjon, kuhu kuuluvad lisaks rahandusministeeriumi ja EASi esindajatele ka haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning kultuuriministeeriumi esindajad.

Taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist 2018 kuni 1. märtsini 2018 kell 16:30. Taotlusi saab esitada EAS e-teeninduse kaudu.

Lisainfo SIIN