Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandimaa hariduselu edendamiseks eraldati 54 288 eurot

Viljandimaa Omavalitsuste liidule eraldati riigi poolt maakondlikuks üldhariduskoolide- ja lasteaedade ühistegevusteks 2015 aastal 54 288 eurot.

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Lembit Kruuse sõnul on maakondlikult juba kokku lepitud, kuidas toetusraha kasutatakse. „Prioriteedid on valdkonnad, kus käib aktiivne tegevus: suuremad aineühendused, täiendkoolitused, õpilasürituste korraldamine. Eraldiste jagamisel arvestati esitatud taotlusi. Näiteks toetatakse Taibukate teaduskooli, Viljandimaa õpilaste tervise- ja spordiliikumist, innovatsioonitegevusi, märtsis toimuvat hariduskonverentsi ja palju muudki." Tegevjuhi arvates annab eraldatud raha võimaluse noortele, õpilastele ja nende juhendajatele silma paista ning neid motiveerida. Samuti saab raha kasutada  parimate praktikakogemuste vahetamiseks ja  arendamiseks. „Teadaolevalt saavad kõik suured asjad alguse väikestest. Kui õigeaegselt noori ja nende erilisi omadusi märgata ning tunnustada, siis kasvab julgus ja teotahe," rääkis Kruuse.

Toetus jaguneb kaheks, üks osa sellest on mõeldud üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtkondade ühisõppusteks ja heade praktikate levitamiseks haridusasutustes. Teine toetab maakondlike aineolümpiaadide ja õpilasvõistluste korraldamist ning edukate õpilaste saatmist üleriigilistele olümpiaadidele ja võistlustele.

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas sellel aastal 15 maakonnale ja neljale suuremale linnale õpilasvõistlusteks ning õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppeks 1,67 miljonit eurot.

Toetuse saajateks on maakondlikud omavalitsusliidud. Eelistatud valdkondadeks on uue õpikäsitluse juurutamine, erivajadustega laste toetamine, uuenduslike ühisõppe vormide kasutamine, õpetajakutse omistamiseks ettevalmistumine ning koolieelse lasteasutuse seaduse uuenduste tutvustamine.

Lembit Kruuse
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht
mob. 5072056