Kaugküttepiirkonnad Viljandi maakonnas

Tabel: Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse piirhinnad (käibemaksuta) lõpptarbijatele 
http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308

Piirkond

MWh

Kütteliik

Leibkondade  arv

Avalikud teenused

Viljandi linn 85000 hakkepuit, gaas   Kõik Viljandi linnas asuvad avalike teenuste asutused

Võhma

7000

hakkepuit

506

Kool, spordihoone, lasteaed, päevakeskus, raamatukogu, kutuurikeskus, kauplus

Karksi-Nuia

5100

hakkepuit

272

Gümnaasium, ujula, kultuurikeskus, lasteaed, noortekeskus, rendipinnad, kauplus, puidu ettevõtja hooned.

Viiratsi

4300

hakkepuit, gaas

307

Lasteaed, kauplus, koolimaja, vallamaja, päevakeskus,
2 vanadekodu, rahvamaja

Olustvere

3144

hakkepuit

144

Lasteaed, kool, raamatukogu, kauplus

Abja

3000

hakkepuit, õli

152

Kultuurimaja, kool, vallamaja, õpilaskodu, spordihoone, ujula,  haigla

Ramsi

3000

hakkepuit, turvas

218

Lasteaed, vabaaja keskus. kauplus

Kolga-Jaani

2700

halupuu

110

Vallamaja, sotsiaalmaja, lasteaed, hooldekodu, kool

Mustla

2200

hakkepuit

60

Perearstikeskus, kool, vallamaja, rahvamaja, raamatukogu, kauplus

Vana-Võidu

1800

hakkepuit

64

Lasteaed (korterelamus), spordihoone, mõisahoone, kauplus

Sürgavere

1622

hakkepuit

84

Võimla, kool-lasteaed

Suure-Jaani

1400

hakkepuit

62

Kool, vallamaja, lasteaed, raamatukogu, kauplus

Mõisaküla

1200

õli

67

Koolimaja, spordihoone

Päri

980

õli

76

Lasteaed-raamatukogu, spordihoone, sotsiaalkorter

Õisu

930

hakkepuit

70

Korrusmajas: lasteaed, raamatukogu


 

 

 

 

 

Uuenduste (üleminek taastuvale energiale, madalama hinna saavutamine) elluviimine kaugküttepiirkondade kaupa

 

+ tegevused on toimunud või toimumas

Piirkond

Läbi viidud uuring/koostatud tegevuskava

Toimub tegevuskava realiseerimine

Viiratsi

soojusmajanduse arengukava 

Uus katlamaja valmis (hakkepuit+gaas). 2019 vahetatakse välja osaliselt aleviku soojatorustik.

Olustvere

+

Uus katlamaja valmis (hakkepuit), osaliselt torustik vahetatud

Abja

soojusmajanduse arengukava

 

Ramsi

soojusmajanduse arengukava 

Osaline renoveerimistööde  valmimise tähtaeg 31.07.2019. Renoveerimist korraldab Ramsi Turvas.

Kolga-Jaani

soojusmajanduse arengukava

2018 aastal renoveeritakse küttetrass. Renoveerimist korraldab Viljandi vallavalitsus.

Mustla

 

 

Vana-Võidu

soojusmajanduse arengukava 

Uus katlamaja valmis, osaliselt paigaldatud uus torustik

Sürgavere

+

Uus katlamaja (hakkepuit) valmis, torustik osaliselt uuendatud

Suure-Jaani

+

Uus katlamaja valmis (hakkepuit), torustik osaliselt uuendatud. 

Mõisaküla

soojusmajanduse arengukava 

 

Päri

soojusmajanduse arengukava 

 

Õisu

+

Uus katlamaja valmis, torustik vahetamata