3.05.21

Nõukogu esimees:

Alar Karu Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees
Nõukogu liikmed:
Margus Sass Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht
Alor Kasepõld Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht
Andrus Tiitus Kaitseliidu Sakala maleva pealik
Margus Eisenschmidt Maanteeameti strateegilise planeerimise teenistuse lääne strateegilise planeerimise juht
Taavi Umal (asendusliige) Maanteeameti lääne teehoiu osakonna peaspetsialist
Priit Tampere SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
Rein Telling (asendusliige) SA Viljandi Haigla tugiteenistuste juht
Marko Tiitus Viljandimaa usuorganisatsioonide esindajana Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani koguduse õpetaja
Enn Sarv Ühendus Kodukant Viljandimaa MTÜ
Madis Timpson Viljandi linnapea
Rein Anton Viljandi abivallavanem
Imre Jugomäe  Mulgi vallavanem
Jaanus Rahula Põhja-Sakala vallavanem
Kalevi Kaur Kolga-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ  juhatuse liige
Mati Toomsalu Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

 
Nõukogu ülesanded:

1. kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;

2. koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;

3. seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;

4. soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist.


Nõukogu moodustati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 02.märtsi 2018 vanemate kogu otsusega nr 9.