Uudised ja teated

« Tagasi

“2019. a. Viljandima laulu- ja tantsupeo” ideekavandi konkurss

Viljandimaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja "2019. a. Viljandima  laulu- ja tantsupeo" ideekavandi konkursi. 

Ideekonkursi eesmärgiks on Viljandimaa  laulu- ja tantsupeo (edaspidi "pidu") visiooni ja seda teostava kunstilise toimkonna väljavalimine.

Lähteülesanne:

 • pidu toimub 1. juunil 2019 Viljandi lauluväljakul;
 • peol esinevad Viljandimaa koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja liikumisrühmad ning ideest lähtuvalt kutsutud külaliskollektiivid;
 • pidu on terviklahendus kõikide liikide jaoks;
 • lauljate-pillimängijate esinemispaigaks on kõlakoda, tantsijatel ovaalne tantsuväljak;
 • kava koostamisel arvestada 2019. aasta XXVII üldlaulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm" repertuaariga vähemalt 75% ulatuses;
 • kontserdi pikkus maksimaalselt 2,5 tundi;
 • peole eelneb rongkäik läbi linna;
 • lauluväljaku kujundus kuulub ideekavandi ülesande hulka;  tehnilise korralduse eest vastutab  VOL; idee on reaalselt teostatav.

Ideekavand peab sisaldama:

 • kavandatava peo sisulist kirjeldust;
 • kunstilise toimkonna koosseisu, sh o lauljate liigijuht, o tantsijate liigijuht, o orkestrite liigijuht, o vajadusel lavastaja, stsenarist;
 • võimalike külaliskollektiivide loetelu;
 • esitatava repertuaari loetelu (vähemalt 50% ulatuses).

Töid hindab žürii, kuhu kuuluvad 

 • valdkondade spetsialistid: Raul Talmar ja Tonio Tamra (muusika), Vaike Rajaste (tants), A. Kundla (Viljandimaa rahvakultuurispetsialist), M. Toomsalu (VOL tegevjuht), P. Mänd (VOL kultuuri nõukoja esinaine);

Parimaks tunnistatud idee autori(te)ga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks teostamiseks. 

Ideekavand esitada paberkandjal kinnises ümbrikus märgusõnaga "2019. aasta Viljandimaa laulu- ja tantsupidu". Kavandi maksimaalseks  pikkuseks on kolm A4 lehte. 

Ideekavandid saata postiga hilisemalt  14. mai 2018. a postitempliga 

Viljandimaa Omavalitsuste Liitu aadressil Vabaduse plats 4, Viljandi 71020 Konkurss on anonüümne. Konkursil osaleja nimi ja kontaktandmed lisada eraldi suletud ümbrikus.

Konkursi preemiafondi suurus on 500.- eurot: I koht 300 eurot, II koht 150 eurot, III koht 50 eurot. Žüriil on õigus preemiafond ümber jagada või preemiaid mitte välja anda. Žürii tulemused avalikustatakse Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kodulehel hiljemalt 22.mail 2018.a. 

Konkursil parimaks mitte tunnistatud tööde autorite nimesid ei avalikustata. Konkursi ebaõnnestumise korral teeb VOL sihtpakkumise konkreetsetele isikutele peo kunstiliseks toimimiseks.

Lisainfo maakonna kultuurikoja juht Piia Mänd e-postil