Uudised ja teated

« Tagasi

"Viljandimaa õpib ja tänab" tunnustamine

6.oktoobril k.a. Viljandi Sakala keskuses tervitati maakonna uusi õpetajaid ning tänati aasta õpetajaid, õppijaid ja haridusvaldkonna aineühenduste juhte.

Maakonna uued õpetajad käesolevast õppeaastast:

Diana Handsmitt -        Viljandi lasteaed Mesimumm – õpetaja

Peeter Becker                Ramsi lasteaed - ujumisõpetaja

Piret Kala                     Paistu kooli lasteaed – õpetaja

Piret Henn                    Võhma lasteaed – õpetaja

Maire Värv                   Võhma lasteaed – õpetaja

Tiina Türk                    Holstre lasteaed - õpetaja

Kaidi Salong                 Suure-Jaani Kooli Sürgavere lasteaiarühm - õpetaja

Pille Labi                      Lasteaed Midrimaa - õpetaja

Mati Ruul                     Viljandi Kaare Kool – direktor

Karin Mägi                   Kalmetu kool – huvijuht

Keiti Takkel                   Kalmetu kool – kehaline kasvatus

Henri Roht                    Kalmetu kool – muusikaõpetus

Karmen Süld                 Viljandi Gümnaasium – bioloogia

Elli Kõiv                       Viljandi Gümnaasium – eesti keel

Teet Kaur                     Viljandi Gümnaasium – eesti keel

Jane Ivanova                 Viljandi Gümnasium – perekonnaõpetus

Merlin Reede                 Oja kool – klassiõpetaja

Marieta Mõttus-Asson  Oja kool – muusikaõpetus

Eilin Sepp                     Suure-Jaani Kool – kehaline kasvatus

Taive Murd                   Suure-Jaani Kool – huvijuht

Kelly Vomm                 Suure-Jaani Kool – kehaline kasvatus

Kalli Kazakova             Tarvastu Gümnaasium – eripedagoog

Grete Udras                 August Kitzbergi nim Gümnaasium – kehaline kasvatus

Merilin Joa                   August Kitzbergi nim Gümnaasium – matemaatika ja arvutiõpetus

Paul Zubtšenko             Abja Gümnaasium – füüsika

Kreete Jakobson           Viljandi Jakobsoni Kool – eripedagoog

Krista Kalda                 Viljandi Vaba Waldorfkool, klassiõpetaja

Anges Rannu                Viljandi Vaba Waldorfkool, klassiõpetaja

Laura Mander               Viljandi Vaba Waldorfkool, tantsumänguõpetaja

Juta Linde                     Viljandi Vaba Waldorfkool, sotsiaalpedagoog

II      Aasta õpetaja

Aasta lasteaiaõpetaja - Siiri Mätas, Jaagu Lasteaed-Põhikool
nominendid antud kategoorias:

Kaja Koormann            Viljandi Lasteaed Männimäe

Kersti Jõesoo                Karksi-Nuia Lasteaed

Kiira Põder                   Karksi-Nuia Lasteaed

Aasta klassiõpetaja- Rita Moor, Viljandi Jakobsoni Kool
nominendid antud kategoorias:

Külli Mägi                    Kõpu Põhikool

Evi Putrolainen           Lahmuse Kool

Reeda Sadam            Suure-Jaani Kool

Kaina Mälgand           Viljandi Kesklinna Kool

Aasta põhikooli aineõpetaja - Jüri Ojamaa, Viljandi Kesklinna Kool
nominendid antud kategoorias:

Merle Ütt                      Viljandi Jakobsoni Kool

Katrin Nurk                   Lahmuse Kool

Signe Ristisaar             Viljandi Paalalinna kool

Tiiu Nõmm                   Võhma Kool

Tarvo Prinzmann          Heimtali Põhikool

Tauno Tilk                    Suure-Jaani Kool

Reeda Sadam              Suure-Jaani Kool

Anne-Marii Nurs          Heimtali Põhikool

Aasta gümnaasiumiõpetaja- Monika Mändmaa, Viljandi Gümnaasium
nominent antud kategoorias:

Kertu Alvre                            Viljandi Gümnaasium

Aasta klassijuhataja - Kairi Ibrus, Võhma kool
nominendid antud kategoorias:

Eini Ilves                      Viljandi jakobsoni Kool

Anneli Valgre                Kalmetu Põhikool

Sirje Urbel                    Suure- Jaani Kool

Anu Roht                      Viljandi Kesklinna kool

Ain Iro                          Viljandi Gümnaasium

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja - Maire Vesingi, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
nominent antud kategoorias:

Kait Aidnik                   Viljandi Kutseõppekeskus

Aasta õppeasutuse juht - Maie Jaago, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori kt
nominent antud kategoorias:

Marek Torn                   Viljandi Jakobsoni Kooli haldusjuht

Andres Savi                 Kalmetu Põhikool

Eero Metsvahi              Heimtali Põhikool

Ingrid Kärmas               Viljandi Gümnaasiumi õppealajuhataja

Margit Suurmets           Viljandi linna lasteaed Krõll

Aasta suunaja - Juhan-Mart Salumäe, Viljandi Gümnaasium
nominendid antud kategoorias:

Helme Uusen                 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Katrin Puu                    Viiratsi Lasteaed Rüblik, logopeed

Maili Nälk                    Kalmetu Põhikool

Kersti Mumm                Viljandi Jakobsoni Kooli psühholoog ja karjäärikoordinaator

Aasta hariduse sõber - Sürgavere külaselts     
nominendid antud kategoorias:

Aleksander Sootna        Viljandi Linnahooldus, kinnisvara hooldaja      

SA Viljandi Haigla        Viljandimaa

Urmo Reitav,                Viljandi Hariduse Arengufondi juhataja   

Tartu Ülikooli               Viljandi kultuuriakadeemia/Katrin Nielsen        

Aasta tegu - Eesti II Noorte Metsaülikool, Viljandi Gümnaasium
nominent antud kategoorias:

Suure-Jaani Kooli Sürgavere õppekoha tehnikapäev  Suure-Jaani Kool, lapsevanem Vahur Vingisaar, Sürgavere külaselts.

 

III     - Viljandi linna tunnustused

Aasta noor õpetaja - Ülari Kais,Viljandi Paalalinna Kooli õpetaja
nominendid antud kategoorias:

Kristi Oolo                    Viljandi Muusikakooli õpetaja

Harri Heinsoo      Viljandi Muusikakooli õpetaja

Aasta õpetaja - Aune Varik, Viljandi Spordikooli treener
nominendid antud kategoorias:

 Kaia Pihlak                  Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja

 Sille Silm                     Viljandi Lasteaed Männimäe õpetaja

 Tuuli Ekbaum              Viljandi Lasteaed Midrimaa õpetaja

 Külli Teearu                 Viljandi Muusikakooli õpetaja

 Kristi Kärmas              Viljandi Muusikakooli õpetaja

 Mare Luht                    Viljandi Paalalinna Kooli õpetaja

 

Teenekas õpetaja - Eva Mäemets, Viljandi Lasteaed Männimäe õpetaja
nominendid antud kategoorias:

 Aili Lee                        Viljandi Muusikakooli õpetaja

 Vesta Mäe                   Viljandi Paalalinna Kooli õpetaja

Aasta haridusasutuse juht - Andres Kallavus,Viljandi Spordikooli direktor

 

IV     - maakonna aineühenduste juhid

Aineühendused

Ajalugu                                  Kätlin Mirka

Eesti keel                              Eini Ilves

Inimeseõpetus                      Mare Luht

Kehaline kasvatus                 Raina Luhakooder

Klassiõpetajate                     Reet Saare

Koolijuhid                              Evald Sepp

Kunstiõpetus                         Monika Mändmaa

Käsitöö ja kodundus             Tatjana Anniko

Lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad    Luive Rehand

Lasteaiaõpetajad                   Külli Villems

Loodusained                          Maila Visnap (füüsika)

                                              Mariliis Sang  (bioloogia)

                                              Hilje Nurmsalu (geograafia)

                                              Ave Vitsut (keemia)

Majandusõpetus                   Sirje Kasendi

Matemaatika ja informaatika Margit Nerman, Marika Anissimov

Muusikaõpetus                      Signe Ristisaar

Sotsiaalpedagoogid                Anne Nõgel

Tehnoloogiaõpetus                 Mait Sinimaa

Võõrkeeled                             Ave Abroi (inglise keel)

                                               Merit Varblane (inglise keel)

                                               Marita Jeršova (vene keel)

                                               Hiie Allvee (saksa keel)

Õppealajuhatajad                   Imbi Suurpere

Aineühenduste juht                Aires Põder

 

V       - noorsootöö valdkond,

Aasta noorsootöötaja - Ege Enok -  Sakala Keskus, VANT (Viljandi Avatud Noortetuba) noorsootöö koordinaator
nominent antud kategoorias:

Liis Lääts - Tarvastu Avatud Noortekeskus ja Mustla rahvamaja, Tarvastu valla noorsoo- ja kultuuritöötaja

Aasta noor - Erko Sild - Viljandi Gümnaasiumi 11.klassi õpilane

 

Pikaajaline panus noorsootöö valdkonda - Meret Anson - Saarepeedi rahvamaja noortetoa juhendaja ja huvijuht-õpetaja Saarepeedi Koolis

 

VI     - Täiskasvanud õppija,

Aasta õppija - Triinu Tints- Viljandi Vaba Waldorfkool
nominendid antud kategoorias:


Livia Kask- Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja

Mari-Liis Põldar- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Eve Noormets- Viljandi Huvikool

 

Aasta koolitaja - Külli Salumäe, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Reet Pius- Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium

Väino Niitvägi-TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Aasta koolitussõbralik organisatsioon - Viljandimaa Arenduskeskus

              Aasta raamatukogu - Võhma raamatukogu

Aasta õpitegu - Ilga Suurmets
nominent:

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppe talitus.