Uudised ja teated

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru taotluste rahuldamine

25.mail 2018 kinnitas omavalitsusliidu üldkogu kohaliku omaalgatuse programmi 2018.aasta kevadvooru esitatud taotlused.

Toetuse saanud KOP projektid leiad tabelist.

Jrk nr Taotleja/toetuse saaja Projekti nimi Alguskuupäev Lõppkuupäev Toetuse summa otsuse järgi
1 Ühendus Kodukant Viljandimaa Viljandimaa külakogukonnad uues tuules 1.06.2018 31.12.2018 2000,00
2 Kuhjavere Küla Selts XIV Kuhjavere külateatrite festival 1.06.2018 31.10.2018 1985,00
3 Heimtali Mõisakooli Selts Heimtali suvefestival - eile ja täna 2.05.2018 30.09.2018 1560,00
4 Puiatu Haridusselts Taaskohtumised 1.07.2018 15.01.2019 1980,00
5 MTÜ Soe Külaliikumine Traditsioonid meie ümber XIII 2.05.2018 30.11.2018 1940,00
6 MTÜ Kärstna Külaliikumine Kärstna küla traditsioonid 2018 2.05.2018 2.03.2019 1605,00
7 MTÜ Karksi Haridusselts Ajaloo- ja kultuuriradadel EV juubeliaastal 1.06.2018 31.12.2018 1100,00
8 MTÜ Kodupaik Metsküla Külaelu arendamine Metskülas 2018. aastal 10.06.2018 1.01.2019 1483,27
9 MTÜ Tipu Looduskool Tipu küla VIII kokkutulek ja aastaseminar Soomaa rahvuspark 25 10.05.2018 30.11.2018 1907,26
10 Kildu Külade Ühendus Vastemõisa kandi ühistegemised: 3 10.06.2018 30.11.2018 1647,00
11 MTÜ Kosksilla Arenguselts Heakorratööd, külapäev-laat ja jõuluaeg Kosksillal 2.05.2018 2.03.2019 900,00
12 MTÜ Pillistfer Kihelkondlik lastelaager 10.06.2018 30.09.2018 2000,00
13 MTÜ Viljandimaa Singel Singeli meeskonna ja kogukonna ühine Simunapäeva ball 1.08.2018 31.12.2018 1610,00
14 MTÜ Külaselts RIMMO Rimmu piirkonna külad kihelkonna värvides 2.05.2018 31.12.2018 1996,00
15 Puiatu Haridusselts Võtke istet, palun! 1.08.2018 31.12.2018 2000,00
16 MTÜ Holstre Pere Selts Telgikomplekti soetamine 2.05.2018 2.09.2018 1830,00
17 MTÜ Ühtne Võhmaküla Kindel katus esinejale ja publikule 2.06.2018 31.12.2018 1617,56
18 Koksvere Külaselts Jalg- ja võrkpallivarustuse soetamine Koksvere külla 2.05.2018 30.12.2018 1668,71
19 MTÜ Külaselts RIMMO Küttepuid on hää lõhkuda 2.05.2018 31.12.2018 1975,00
20 Vana-Kariste Külaselts Seltsimaja remont loob võimalused 2.05.2018 2.03.2019 2000,00
21 Karksi Kultuuriselts Multifunktsionaalne printer 1.07.2018 30.09.2018 410,00
22 MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R Välikemmerg "Pod Toilet" 2.05.2018 2.03.2019 1285,20
23 Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Mõisaküla Kogudus Betoonist välilauatennise laua soetamine 2.05.2018 2.03.2019 2000,00
24 Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts Külakiik 1.07.2018 31.10.2018 1760,00
25 Penuja Külaarendamise Selts Penuja külamaja õu korda: ühisel nõul ja tehnika jõul 1.06.2018 31.10.2018 1245,00
26 Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda Tänapäevased töötingimused puuetega inimestele 2.05.2018 28.02.2019 2000,00
27 MTÜ Pillistfer Veeohutuse ja atraktiivsuse suurendamine Pilistvere puhkealal 1.06.2018 30.09.2018 2000,00
  x x x x

         45 505,00