Uudised ja teated

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2020.a. maakondliku toetusvooru kokkuvõte

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru esitati sel aastal 12 projekti ja nendest 5 projekti said toetuse:

  1. MTÜ Kolga-Jaani Tuletõrje Selts - toetuse tulemusel paraneb MTÜ Kolga-Jaani TS võimekus kogukonnale turvatunde tagamisel ja Päästeametiga sõlmitud koostöölepingu täitmisel. Toetus 1198,92 eurot
  2. Mittetulundusühing Tuhalaane ,,Loisu järve ujumiskoha rajamine" . Projekti eesmärk: parandada ujumistingimusi Loisu järves ja muuta rannaala ja ujumiskoht turvaliseks. Toetus 3500 eurot
  3. MTÜ Kaarli Naisselts „Igapäeva turvalisuse koolitused maakonnas". Projekti eesmärk:  maakonna neljas omavalitsuses elavad igapäeva turvalisusest  teadlikumad kodanikud, kes oskavad eriolukordades ise toime tulla. Inimesed on teadlikud kriisiolukordadega seotud ohtudest, mis mõjutavad nende elu ja tervist ning on saanud teadmisi ja oskusi, et suurendada enda ja lähedaste hakkamasaamist kriisiolukordades. Toetus 3500 eurot.
  4. Loome Sillad MTÜ "TeHa Koos". Projekti eesmärk: tervise- ja haridusvaldkonna integreeritud koostöö kogukonna turvalisuse tagamisel ja psüühikahäiretega inimeste toetamisel. Psüühikahäiretega inimeste paranenud (töö)oskused, mis on saavutatud integreeritud koostööna Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku ja haridusasutuste vahel. Projekti raames paranevad haridusasutuste tudengite teadmised psüühikahäiretega inimeste toimetuleku toetamise võimalustest, õpitava eriala teadmiste rakendamisel Jämejala vaimse tervise külas. Toetus 3500 eurot.
  5. MTÜ Holstre Külaselts „Turvaline ja üksteist toetav kogukond" Projekti eesmärk: luua turvalisem keskkond meie laste kasvamiseks ja arenguks - pöörata tähelepanu laste vaimsele- ja füüsilisele tervisele (loengud, praktilised õppepäevad jne). Toetus 301,08

Projektitoetuste kogusumma oli 12 000 eurot.

Suur tänu kõigile, kes toetusvoorus osalesid!