Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 sügisvooru toetused

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus 36 taotlust, millest 2 võeti enne menetlemist tagasi ja 1 taotlus tunnistati nõuetele mittevastavaks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 33 projektiga (meede 1 - 10 taotlust ja  meede 2 - 23 taotlust) taotleti kokku 86679,42 eurot. Hindamiskomisjon hindas kriteeriumi alusel taotlusi. Keskmiste hindepunktide alusel moodustus projektitaotluste pingerida.

Rahastamiseks jagus vahendeid 13 projektile.

Meetmes 1 toetada 7 projekti summas 12 759,68 eurot.

Meetmes 2 toetada 6 projekte summas 19 290,34 eurot.

Kokku toetati projekte summas 32 050,02 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 sügisvooru toetused

Meede 1 Kohalik areng

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

1.

Sooma RT MTÜ

Soomaa Vikatimees 2021 korraldamine

1 250,00

2.

Kaarli Naisselts

Mia ja sia ütenkuun

2 364,50

3.

Mittetulundusühing Tipu Looduskool

Kohvikutepäev "Soomaalasele külla 2021"

2 393,12

4.

Mittetulundusühing Kärstna Külaliikumine

Kärstna küla traditsioonid 2021

1 540,00

5.

MTÜ Lilli Külaselts

Lilli küla tegutseb

425,06

6.

MTÜ Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts

Kolme küla ja AMS-i tegemised 2021.aastal

2 287,00

7.

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda

Sotsiaalse suhtlemisoskuse õppepäevad

2 500,00

 

Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

1.

MTÜ Kuhjavere Küla Selts

Platsid puhktaks

3 850,00

2.

MTÜ Arengu Helin

Kogukonna sportimistingimused paremaks

3 960,00

3.

Koksvere Maanaisteselts

Köögiinventar

2 400,00

4.

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda

Turvalised töötingimused erivajadustega inimestele

4 000,00

5.

MTÜ Noor-Abja

Segasumma mänguväljaku uuendamine Abja-Paluojal

3 187,34

6.

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing

Koostöö võimalikkus kõigile

1 893,00