Uudised ja teated

« Tagasi

KOP 2022 sügisvooru taotluste rahuldamine

Sügisvooru laekus 28 taotlust, millest 6 taotlust tunnistati nõuetele mittevastavaks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 22 taotlusega (meede 1,  Kogukonna areng – 11 taotlust ja  meede 2,  Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - 11 taotlust) taotleti toetust abikõlbulikus summas 57 741,27 eurot.

Taotluste rahuldamine toimus keskmiste hinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldati kõrgeima keskmise hinde saanud taotlus, misjärel liiguti mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

Nõuetele vastavaks tunnistatud projektitaotlusest rahastati kokku 15 projekti, summas 34 736,48 eurot.

Jaotust näeb SIIN