Uudised ja teated

Viljandimaal avas uksed uus Rajaleidja keskus

1.septembrist 2014 aastal  avas SA Innove Viljandis Viljandimaa Rajaleidja keskuse aadressiga Kauba 12, mille tegevus on suunatud hariduse tugiteenuste pakkumisele.

Siiani töötanud teavitamis- ja õppenõustamiskeskuste kogemuse põhjal võib öelda, et abivajajate hulk kasvab.  Palju on õpi- ja käitumisraskustega lapsi  ning  järjest enam soovivad noored  nõustamist karjäärivalikute tegemisel. 

Rajaleidja keskuses pakuvad eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid  õppenõustamisteenuseid. Samuti on noortel võimalus saada karjääriinfot ja –nõustamist. Keskusest leiavad abi ja nõu lapsevanemad, pedagoogid ning teised hariduse valdkonna spetsialistid. 

Rajaleidja keskuse loomine on osa suuremast haridusuuendusest eesmärgiga toetada noorte elus hakkamasaamist.