Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevad komisjonid

6.12.23

Komisjonid kinnitab Viljandimaa Omavalitsuste Liidu üldkogu (Vanemate kogu).

Viljandimaa Vapimärgi nõukogu (kinnitatud 5.jaanuar 2018)

Nõukogu esimees:
Alar Karu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees, Viljandi vald (vallavanem)
Liikmed:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Aino Viinapuu - Põhja-Sakala vald (volikogu esimees)
Karel Tölp - Põhja-Sakala vald (vallavanem)
Helmen Kütt - Viljandi linn (volikogu esimees)
Madis Timpson - Viljandi linn (linnapea)
Mait Allas - Viljandi vald (volikogu esimees)
Arvo Maling - Mulgi vald (volikogu esimees)
Imre Jugomäe - Mulgi vald (vallavanem)
Garmen Tabor - Ugala teater
Priit Tampere - Viljandi haigla
Kaitseliit Sakala maleva esindaja
Hans Väre - ajaleht Sakala
Marko Tiitus - Viljandi praost
Margit Kurvits - Viljandimaa Spordiliit
Jaak Pihlak - Viljandi muuseum
Kai Kannistu - Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp
Heiki Raudla - kodanik
Elmo Puidet - Viljandimaa Arenduskeskus
Andres Rõigas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu (kinnitatud VOL vanemate kogu 03.11.2022 otsuse alusel)

Kaie Toobal - Põhja-Sakala valla abivallavanem

Viljandi Kutseõppekeskuse nõunike kogu (kinnitatud haridusministri 07.02.2022 käskkirjaga  VOL vanemate kogu 10.12.2021 otsuse alusel)

Mait Allas - Viljandi vallavolikogu esimees

Viljandimaa Heaolu (tervis ja turvalisus) juhtrühm (kinnitatud 21.02.2022)

Mulgi vallavolikogu esimees (Arvo Maling)
Mulgi vallavanem (Imre Jugomäe)
Põhja-Sakala vallavolikogu esimees (Aino Viinapuu)
Põhja-Sakala vallavanem (Karel Tölp)
Viljandi linnavolikogu esimees (Helmen Kütt)
Viljandi linnapea (Madis Timpson)
Viljandi vallavolikogu esimees (Mait Allas)
Viljandi vallavanem (Alar Karu)
SA Viljandimaa Arenduskeskuse juhatuse esimees (Elmo Puidet)
SA Viljandi Haigla juhatuse esimees (Priit Tampere)
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht (Margus Sass)
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht (Alor Kasepõld)
Töötukassa Viljandimaa osakonna juht (Merit Laan)
Kaitseliidu Sakala maleva  juht (Andrus Tiitus)
Viljandimaa usuorganisatsioonide esindaja (Marko Tiitus)

Viljandimaa Heaolu (tervis ja turvalisus) töörühm - (kinnitatud 21.02.2022)

Põhja-Sakala valla esindaja (Kristi Liivson)
Mulgi valla esindaja (Reelika Liivak)
Viljandi linna esindaja (Tonio Tamra)
Viljandi valla esindaja (Irma Väre)
SA Viljandimaa Arenduskeskuse vabaühenduste esindaja (Kätrin Hanshmidt)
SA Viljandimaa Arenduskeskuse ettevõtlusvaldkonna esindaja (Olavi Israel)
SA Viljandi Haigla esindaja (Triinu Rõigas)
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna esindaja (Taavi Hüva)
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna esindaja (Alor Kasepõld)
Transpordiameti liiklusohutuse osakonna esindaja (Sirli Tallo)
Töötukassa Viljandimaa osakonna esindaja (Merit Laan)
Eesti Punane Rist Viljandimaa Seltsi esindaja (Merit Laan)
Kaitseliidu Sakala maleva esindaja (Margit Kirss)
Viljandimaa usuorganisatsioonide esindaja (Marko Tiitus)
Haigekassa esindaja (Anu Kivi)
Vajadusel laiendatud või teemaspetsiifilised töörühmad

Haridustöötajate tunnustamise komisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Komisjoni esimees:
Mati Toomsalu – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Liikmed:

Irma Väre – Viljandi valla abivallavanem
Imre Jugomäe – Mulgi valla vallavanem
Tonio Tamra – Viljandi linna esindaja 
Kaie Toobal – Põhja-Sakala valla esindaja 
Aavo Palo  – koolijuhtide aineühenduse liige
Külli Villems – lasteaiaõpetajate aineühenduse juht
Helle Aunap  – kutsekoolide esindaja 
Rita Kadaja – Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esindaja

Viljandimaa hariduskomisjon (kinnitatud 25.10.2011)

Komisjoni esimees:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Liikmed:
Irma Väre - Viljandi valla abivallavanem
Tonio Tamra - Viljandi linna abilinnapea
Kaie Toobal - Põhja-Sakala valla abivallavanem
Reelika Liivak - Mulgi valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni liige (kinnitatud 02.03.2018)

Peeter Rahnel - Mulgi valla vallavolikogu liige

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (kinnitatud 02.03.2018)

Krista Ojamäe - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juhiabi-nõunik

Viljandimaa liikluskomisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Komisjoni esimees:
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees (Alar Karu)

Komisjoni aseesimees:
Transpordiameti Lääne osakonna juhataja (Hannes Vaidla)

Liikmed:
Transpordiameti Lääne üksuse liikluskorraldaja (Alard Tallo)
Transpordiameti liiklusohutuse osakonna ekspert (Sirli Tallo)
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht (Margus Sass)
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht (Alor Kasepõld)
Mulgi valla teedespetsialist (Rein Anton)
Põhja-Sakala valla abivallavanem (Jaanus Rahula)
Viljandi valla abivallavanem (Alvar Pähkel)
Viljandi linn abilinnapea (Kalvi Märtin)

Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus nõukogu (kinnitatud 31.01.2020)

Nõukogu esimees:
Alar Karu - Viljandi vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Nõukogu aseesimees:
Imre Jugomäe - Mulgi vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu aseesimees

Liikmed:
Mait Allas - Viljandi vallavolikogu esimees
Madis Timpson - Viljandi linnapea
Helmen Kütt - Viljandi linnavolikogu esimees
Arvo Maling - Mulgi vallavolikogu esimees
Aino Viinapuu - Põhja-Sakala vallavolikogu esimees
Karel Tölp - Põhja-Sakala vallavanem

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) maakondlik komisjon, kinnitatud (27.04.2018)

Komisjoni esimees:
Mati Toomsalu   - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Liikmed:
Madis Timpson - Viljandi linna esindaja
Lembo Neerot - Mulgi vallavalitsuse arendus- ja hankespetsialist
Helmut Hallemaa  - Ühendus Kodukant Viljandimaa esindaja 
Anneli Pälsing  - Ühendus Kodukant Viljandimaa esindaja 

Kodukaunistamise Viljandimaa komisjon (kinnitatud 27.04.2018)

Komisjoni esimees:
Mati Toomsalu – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Liikmed:
Krista Ojamäe – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juhiabi
Anne Kivi – Muinsuskaitseameti Viljandimaa peainspektor (Muinsuskaitseametist lahkunud 30.06.2023)
Tiia Kallas – arhitekt
Enn Sarv - Kodukant Viljandimaa MTÜ esindaja

Viljandimaa kultuurimälestiste kaitse komisjon (kinnitatud 28.06.2018)

Komisjoni esimees:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Komisjoni sekretär:
Toivo Vilumaa - EELK Viljandi praostkonna sekretär
Liikmed:
Tiia Kallas - arhitekt
Anne Kivi - Muinsuskaitseameti Viljandimaa peainspektor
Hans Priks - Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriameti ehitusspetsialist
Peeter Rahnel - Mulgi vallavolikogu liige

Eesti Pärimusmuusika Keskuse nõukogu (kinnitatud 08.12.1999)

Alar Karu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks - Viljandimaa hindamiskomisjon (kinnitatud 12.-15.08.2022)

Kai Kannistu – põhiliige, mittetulundusühingute esindaja, Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Arvo Maling – põhiliige, ettevõtjate esindaja, Nuia PMT
Tonio Tamra – põhiliige, Viljandi linna abilinnapea
Aino Viinapuu – põhiliige, Põhja-Sakala vallavolikogu liige
Tarmo Türk – asendusliige, Mulgi Ehitus OÜ

Sihtasutus Perekodu nõukogu (kinnitatud 01.04.2008)

Esimees: Ardo Agasild, Mulgi valla abivallavanem

Liikmed:
Tonio Tamra - Viljandi linnavalitsuse abilinnapea
Irma Väre - Viljandi vallavalitsuse abivallavanem
Kristi Liivson - Põhja-Sakala vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Aasta küla 2023 maakondlikus komisjonis (kinnitatud 31.03.2023)

Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor