Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevad komisjonid

6.05.21

Komisjonid kinnitab Viljandimaa Omavalitsuste Liidu üldkogu (Vanemate kogu).

Viljandimaa Vapimärgi nõukogu (kinnitatud 5.jaanuar 2018)

Nõukogu esimees:
Alar Karu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees, Viljandi vald
Liikmed:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Aino Viinapuu - Põhja-Sakala vald
Jaanus Rahula - Põhja-Sakala vald
Helir-Valdor Seeder - Viljandi linn
Madis Timpson - Viljandi linn
Kaupo Kase - Viljandi vald
Arvo Maling - Mulgi vald
Imre Jugomäe - Mulgi vald
Garmen Tabor - Ugala teater
Priit Tampere - Viljandi haigla 
Andrus Tiitus - Kaitseliit Sakala malev
Hans Väre - ajaleht Sakala
Marko Tiitus - Viljandi praost
Margit Kurvits - Viljandimaa Spordiliit
Jaak Pihlak - Viljandi muuseum
Katrin Kivistik - Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp
Heiki Raudla - kodanik
Elmo Puidet - Viljandimaa Arenduskeskus 
Andres Rõigas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu (kinnitatud haridusministri käskkirjaga 09.10.2019 VOL vanemate kogu 30.08.2019 otsuse alusel)

Tarmo Riisk - Põhja-Sakala valla piirkonnajuht

Viljandi Kutseõppekeskuse nõunike kogu (kinnitatud haridusministri käskkirjaga 14.02.2018 VOL vanemate kogu 26.01.2018 otsuse alusel)

Kaupo Kase - Viljandi vallavolikogu esimees
 

Viljandimaa turvalisuse nõukogu (kinnitatud 02.03.2018)

Nõukogu esimees:
Alar Karu               - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Nõukogu liikmed:
Margus Sass         - Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna   juht
Alor Kasepõld        - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht
Andrus Tiitus         - Kaitseliidu Sakala maleva pealik
Margus Eisenschmidt - Maanteeameti strateegilise planeerimise teenistuse lääne strateegilise planeerimise juht

asendusliige Taavi Umal – Maanteeameti lääne teehoiu osakonna peaspetsialist
Priit Tampere         - SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
asendusliige Rein Telling  - SA Viljandi Haigla tugiteenistuste juht
Marko Tiitus           - Viljandimaa usuorganisatsioonide esindajana
                                Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani koguduse õpetaja

Enn Sarv                - Ühendus Kodukant Viljandimaa MTÜ
Madis Timpson      - Viljandi linnapea
Rein Anton            - Viljandi valla abivallavanem
Imre Jugomäe       - Mulgi valla vallavanem
Jaanus Rahula      - Põhja-Sakala valla vallavanem
Kalevi Kaur           - Kolga-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ  juhatuse liige
Mati Toomsalu     - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Viljandimaa tervisenõukogu (kinnitatud 02.03.2018)

Kärt Russak       - Viljandimaa Omavalitsuste Liit, rahvatervise nõunik
Anu Kivi             - eraisik, ettevõtja
Eda Mõim           - Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist
Meelis Lill            - Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem
Kersti Puusild      - Tervist Edendavad Lasteaiad, koordinaator
Moonika Pärna    - Tervist Edendavad Koolid, koordinaator
Ülle Vardja           - Viljandimaa perearstide esindaja
Meeli Sova           - Viljandimaa perearstide esindaja asendusliige
Elo Paap              - ettevõtja, OÜ Heaole
Sirli Tallo             - Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Triinu Rõigas       - SA Viljandi Haigla õendusjuht
Krista Valdvee    - SA Viljandi Haigla koostööteenuste juht
Ene Maaten         - Mulgi valla abivallavanem
Ene Saar              - Viljandi vallavalitsuse liige
Eveli Lilleoja          - Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna osakonnajuhataja
Vilja Volmer-Martinson - Viljandi linna kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
Kairi Ong               - SA Viljandimaa Arenduskeskus konsultant
Jaanika Toome      - Kairi Ong asendusliige
Merit Laan             - Eesti Punase Risti Viljandimaa Seltsi sekretär
Margit Kurvits        - Viljandimaa Spordiliidu tegevjuht
Triinu Tints            - FIE, koolitaja, peretoetaja, raseduskriisi nõustaja

Haridustöötajate tunnustamise komisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Mati Toomsalu – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, komisjoni esimees
Ene Saar – Viljandi vallavalitsuse liige
Imre Jugomäe – Mulgi valla vallavanem
Janika Gedvil – Viljandi linna abilinnapea
Liivi Lindemann – Põhja-Sakala valla esindaja, Olustvere põhikooli ja lasteaia direktor
Evald Sepp  – koolijuhtide aineühenduse liige
Külli Villems – lasteaiaõpetajate aineühenduse juht
Helle Aunap – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppeosakonna juhataja
Rita Kadaja – Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esindaja

Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni liige (kinnitatud 02.03.2018)

Peeter Rahnel - Mulgi valla vallavolikogu liige

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (kinnitatud 02.03.2018)

Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Viljandimaa liikluskomisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees, komisjoni esimee
Maanteeameti strateegilise planeerimise teenistuse lääne strateegilise planeerimise juht, komisjoni aseesimees

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna liikluskorraldaja
Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht
Mulgi valla abivallavanem
Põhja-Sakala valla ühistranspordi- ja teedespetsialist
Viljandi valla abivallavanem
Viljandi linn abilinnapea

Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus nõukogu (kinnitatud 31.01.2020)
Alar Karu - Viljandi vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees
Kaupo Kase - Viljandi vallavolikogu esimees
Madis Timpson - Viljandi linnapea, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu aseesimees
Helir-Valdor Seeder - Viljandi linnavolikogu esimees
Imre Jugomäe - Mulgi vallavanem
Arvo Maling - Mulgi vallavolikogu esimees
Aino Viinapuu - Põhja-Sakala vallavolikogu esimees
Jaanus Rahula - Põhja-Sakala vallavanem

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) maakondlik komisjon, kinnitatud (27.04.2018)

Mati Toomsalu   - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, komisjoni esimees
Madis Timpson - Viljandi linna esindaja
Dmitri Orav       - Mulgi valla  esindaja
Romeo Mukk     - Ühendus Kodukant Viljandimaa esindaja
Marika Kivistik  - Ühendus Kodukant Viljandimaa esindaja

Kodukaunistamise Viljandimaa komisjon (kinnitatud 27.04.2018)

Mati Toomsalu – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, komisjoni esimees
Krista Ojamäe – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juhiabi
Anne Kivi – Muinsuskaitseameti Viljandimaa peainspektor
Tiia Kallas – Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Viljandi talituse ruumilise planeerimise peaspetsialist
Enn Sarv - Kodukant Viljandimaa MTÜ esindaja

Viljandimaa kultuurimälestiste kaitse komisjon (kinnitatud 28.06.2018)

Komisjoni esimees:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Komisjoni sekretär:
Toivo Vilumaa - EELK Viljandi praostkonna sekretär
Liikmed:
Tiia Kallas - Rahandusministeeriumi regionaalse arengu talituse planeeringuspetsialist
Anne Kivi - Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor
Hans Priks - Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriameti ehitusspetsialist
Peeter Rahnel - Mulgi vallavolikogu liige