Maakonna sotsiaalist

Viljandimaa Omavalitsuste Liit on 2006.aastast alates toetanud "Vigastuste vältimine Viljandimaal" projekti iga aastaselt 2600 euroga. Liit on üks paljudest projektiparneritest.

 

Projekti eesmärk on tervist toetava keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse tõus tegelemaks kodu- ja vaba aja vigastuste ja mürgituste ennetamise, sh alkoholi tarvistamisest tingitud tervisekahjustuste ennetamisega paikkondlike organisatsioonide, võtmeisikute ja kohalike omavalitsuste tegevuse võimestamise kaudu. 
 

Viljandimaa on alates 2011.aastast rahvusvahelise võrgustiku "Safe Community" liige.