22.04.21
Kärt Russak Viljandimaa Omavalitsuste Liit, rahvatervise nõunik
Anu Kivi   eraisik, ettevõtja
Eda Mõim Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist
Meelis Lill  Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem
Kersti Puusild Tervist Edendavad Lasteaiad, koordinaator
Moonika Pärna Tervist Edendavad Koolid, koordinaator
Ülle Vardja Viljandimaa perearstide esindaja
Meeli Sova Viljandimaa perearstide esindaja asendusliige
Elo Paap ettevõtja, OÜ Heaole
Sirli Tallo  Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Triinu Rõigas SA Viljandi Haigla õendusjuht
Krista Valdvee SA Viljandi Haigla koostööteenuste juht
Ene Maaten  Mulgi valla abivallavanem
Ene Saar  Viljandi vallavalitsuse liige
Eveli Lilleoja Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna osakonnajuhataja
Vilja Volmer-Martinson Viljandi linna kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
Kairi Ong SA Viljandimaa Arenduskeskuse konsultant
Jaanika Toome  Kairi Ong`i asendusliige
Merit Laan Eesti Punase Risti Viljandimaa Seltsi sekretär
Margit Kurvits Viljandimaa Spordiliidu tegevjuht
Triinu Tints raseduskriisi nõustaja, peretoetaja, koolitaja

 
Nõukogu eesmärk:

1. aitab kaasa tervist toetava ja turvalisema keskkonna loomisele, mis soodustab maakonna elanike tervislike valikute tegemist;

2. loob kohalikes omavalitsustes kompetentsi piirkonna elanike tervise hindamiseks, tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisele suunatud tegevuskavade planeerimiseks ja rakendamiseks;

3. toetab kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid töötajate tervise edendamisel, et vähendada töötajate haigestumist ning suurendada töö efektiivsust;

4. tõstab elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel.

5. maakonna tasandil suunab ja kohalikul tasandil toetab riskirühma isikute, sh alaealiste, ja perede probleemide väljaselgitamist ja lahendamist.


Nõukogu moodustati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 02.märtsi 2018 vanemate kogu otsusega nr 10.