Uudised ja teated

« Tagasi

Turvalisuse edendamise projektikonkurss

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

• suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;

• vähendavad riskikäitumist;

• arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus.
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (ainult seoses vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Lähtudes Siseturvalisuse arengukava 2020‒2030 põhimõttest edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel, peab taotleja nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri pole. Projektivooru maht on 12 000 eurot.

Taotlusvoor avatakse 01.09.2021.a.

Toetusvooru tingimused 2021

Taotlusvorm 2021

Eelarve vorm 2021

Hindamismetoodika 2021

Ministri käskkiri

Taotluste esitamise tähtaeg: 01.10.2021.a. kell 16:30.
Taotlused esitada: kart.russak@viljandimaa.ee 

Info: Kärt Russak, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, tel 43 33 297