Uudised ja teated

« Tagasi

Hea ja optimaalse huvihariduse võimalused rahvastiku vähenemist arvestades Viljandimaal

Viljandimaa Omavalitsuste Liit viis läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetusega projekti "Hea ja optimaalse huvihariduse võimalused rahvastiku vähenemist arvestades Viljandimaal"

Projekti eesmärgiks oli analüüsida huvihariduse olukorda maakonnas ja tõenduspõhiselt leida parim lahendus maakonnas hea huvihariduse andmiseks arvestades vähenevat rahvastiku näitajat. Analüüsi tulemused on aluseks maakonna haridusvaldkonna koostööle, et otsustada,  kas ja kuidas on otstarbekas ümber korraldada huvihariduse andmine maakonnas perspektiivis.

Läbi viidud Viljandimaa huvihariduse uuring