Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru toetused

Kevadvooru laekus 50 taotlust, millest 2 taotlust tunnistati nõuetele mittevastavaks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 48 taotlusega:
meede 1,  Kogukonna areng – 24 taotlust
meede 2, Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - 24 taotlust)
taotleti toetust 127 572,82 eurot.

Taotluste rahuldamine toimus keskmiste hinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldati kõrgeima keskmise hinde saanud taotlus, misjärel liiguti mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

Nõuetele vastavaks tunnistatud 48 projektitaotlusest rahastati kokku 14 projekti, projekte summas    41 695,04 eurot.

Rahastatud projektidest ülevaade SIIN