Uudised ja teated

« Tagasi

TAASTAME VILJANDIMAA VABADUSSÕJAS LANGENUTE MÄLESTUSSAMBA!

Eesti Vabadussõjas kaotas elu üle 6500 Eesti kodaniku, kellest ligi 800 rahvaväelast
olid seotud ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaaga. Omakandi
hukkunud poegade meenutuseks kerkisid peaaegu kõikidesse kihelkondadesse
monumendid.

Kogu Viljandimaa langenute auks püstitati Viljandisse Vabadusplatsile suursugune –
Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussammas. Selle loojaks oli silmapaistev
Eesti kujur professor Amandus Adamson. Samba avas määratu rahvahulga osalusel 19.
septembril 1926 riigivanem Jaan Teemant.

Monument, mis oli Viljandimaa uhkuseks, purustati Nõukogude okupatsioonivõimu
käsilaste poolt vahetult pärast esimest massküüditamist 1941. aasta suvel. Samba
allesjäänud osa korrastati, kuid hävitati lõplikult võõrvõimu korraldusel 1949. aasta
kevadel. Monumendi asukohta ehitati kompartei maja, mis käesoleval aastal
lammutati. Nüüd on avanenud võimalus taastada mälestussammas algsel kujul
Vabaduse platsil. Taastamise otsuse tegi Viljandi Linnavolikogu 27. augustil 2020.
Suursugune Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussammas on üks viimastest,
esimesel iseseisvusperioodil rajatud ligi 200st Vabadussõjas langenutele pühendatud
monumendist, mis senini taastamata.

Pöördume Vabariigi Valitsuse poole palvega toetada nimetatud monumendi
taasrajamist, käsitledes seda riiklikult tähtsa sümboli ennistamisena.
Kutsume kõiki ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaaga omavalitsusi
(Järva vald, Mulgi vald, Põhja-Sakala vald, Põltsamaa vald, Tõrva vald, Türi vald,
Viljandi vald) osalema Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba
taastamises.

Palume kõiki ettevõtjaid, organisatsioone ja kodanikke appi, et taaspüstitada ühisel
jõul meie vabaduse eest elu andnud poegadele pühendatud monument.

Samba taasrajamise annetusteks avas Viljandi Linnavalitsus SEB pangas konto

EE021010302005455005Annetuse selgitusse palume kirjutada: Viljandimaa
Vabadussõja mälestussammas.


Taastame Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba Eesti auks ja
tuleviku pandiks!


Viljandis, 1. septembril 2020