Büroo kontaktid

 

Ametikoht ja nimi Telefonid

Mati Toomsalu
Tegevdirektor

433 3297;
505 2587

Krista Ojamäe
juhiabi-nõunik

433 3297
Angela Aru
Turismiinfokeskuse infokonsultant
433 0442;
517 2442
Erge Hanschmidt
Turismiinfokeskuse infokonsultant
433 0442
Katrin Reimo
nõunik (regionaalarengu programmid, turvalisuse nõukogu ja terviseedendus)
433 3297

Piia Mänd
maakonna kultuuri nõukoja juht (lepinguga)

5302 3135

Marvi Servinski
raamatupidaja (lepinguga)

433 3875


Tegevdirektori tööülesanded:
büroo töö juhtimine ja liidu finantsmajandusliku tegevuse korraldamine

Juhiabi-nõunik tööülesanded:
Liidu asjaajamise, tehnilise teenindamise, büroo majandamise korraldamine, hariduskorralduslikud küsimused (aineühenduste koostöö, õpilasüritused, aineolümpiaadid)

Turismiinfokeskuse infokonsultandi tööülesanded:
maakonna turismiinfo arendamine ja info kogumine, korrastamine ja edastamine, turismiinfokeskuse külastajate teenendamine