Büroo kontaktid

VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ
Registrikood: 80179941
Aadress: Vabaduse plats 4, Viljandi, 71020
Telefon: 433 3297
Üldine e-post vol@vol.ee 

Arvelduskonto: SEB Pank EE041010302008920003
Võtame vastu ainult e-arveid (teenusepakkuja Omniva)

Ametikoht ja nimi e-post Telefonid

Mati Toomsalu 
Tegevdirektor

mati.toomsalu@viljandimaa.ee

433 3297;
505 2587

Krista Ojamäe 
juhiabi-nõunik

krista.ojamae@viljandimaa.ee 433 3297

Evelin Tähtväli
rahvatervise nõunik 

evelin.tahtvali@viljandimaa.ee

433 3297

Kai Kannistu
kultuurinõunik

kai.kannistu@viljandimaa.ee 433 3297
5198 1363

Marvi Servinski
raamatupidaja (lepinguga)

  433 3875


Tegevdirektori tööülesanded:
büroo töö juhtimine, liidu finantsmajandusliku tegevuse korraldamine; regionaalarengu programmide (MATA) komisjoni töö korraldamine

Juhiabi-nõunik tööülesanded:
Liidu asjaajamise, tehnilise teenindamise, büroo majandamise korraldamine, hariduskorralduslikud küsimused (aineühenduste koostöö, õpilasüritused, aineolümpiaadid)

Rahvatervise nõuniku tööülesanded:
tervisedenduslike ülesannete (sh strateegia ja tegevuskava) täitmine ja koordineerimine

Kultuurinõuniku tööülesanded:
maakondliku kultuuritöö koordineerimine ja korraldamisele kaasa aitamine, ülemaakondlike kultuuriürituste eestvedamine, kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) komisjoni töö korraldamine