Büroo kontaktid

 

Ametikoht ja nimi Telefonid

Mati Toomsalu
Tegevdirektor

433 3297;
505 2587

Krista Ojamäe
juhiabi-nõunik

433 3297
Katrin Reimo
nõunik 
433 3297
512 7926

Kai Kannistu
kultuurinõunik

433 3297
5198 1363

Marvi Servinski
raamatupidaja (lepinguga)

433 3875


Tegevdirektori tööülesanded:
büroo töö juhtimine ja liidu finantsmajandusliku tegevuse korraldamine

Juhiabi-nõunik tööülesanded:
Liidu asjaajamise, tehnilise teenindamise, büroo majandamise korraldamine, hariduskorralduslikud küsimused (aineühenduste koostöö, õpilasüritused, aineolümpiaadid)

Nõuniku tööülesanded:
regionaalarengu programmid, sh kohaliku omaalgatuse programm (KOP), turvalisuse nõukogu ja rahvatervise ülesanded

Kultuurinõuniku tööülesanded:
maakondliku kultuuritöö koordineerimine ja korraldamisele kaasa aitamine, ülemaakondlike kultuuriürituste eestvedamine