Büroo kontaktid

 

Ametikoht ja nimi Telefonid E-post

Mati Toomsalu

Tegevdirektor

433 3297
505 2587
mati.toomsalu@viljandimaa.ee

Krista Ojamäe
juhiabi-nõunik

433 3297 krista.ojamae@viljandimaa.ee
Angela Aru
Turismiinfokeskuse infokonsultant
433 0443
433 0442
517 2442
angela.aru@viljandimaa.ee
 
Erge Hanschmidt
Turismiinfokeskuse infokonsultant
433 0442
erge.hanschmidt@viljandimaa.ee 
Katrin Reimo
nõunik (regionaalarengu programmid, turvalisuse nõukogu ja terviseedendus)
433 3297 katrin.reimo@viljandimaa.ee

Piia Mänd

maakonna kultuuri nõukoja juht (lepinguga)

5302 3135 kultuurijuht1@gmail.com 

Marvi Servinski

raamatupidaja (lepinguga)

433 3875 marvi@leolakv.ee 


Tegevdirektori tööülesanded:
büroo töö juhtimine ja liidu finantsmajandusliku tegevuse korraldamine

Juhiabi-nõunik tööülesanded:
Liidu asjaajamise, tehnilise teenindamise, büroo majandamise korraldamine, hariduskorralduslikud küsimused (aineühenduste koostöö, õpilasüritused, aineolümpiaadid)

Turismiinfokeskuse infokonsultandi tööülesanded:
maakonna turismiinfo arendamine ja info kogumine, korrastamine ja edastamine, turismiinfokeskuse külastajate teenendamine 

 
Dokumendid: