Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eesmärgiks on kohaliku omavalitsuste arengule kaasaaitamine. Viljandi maakonna  ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamine. Kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine ja piirkonna turismi arendamine.  Maakonna ja oma liikmete esindamine, koostöö arendamine, info ja kogemuste vahetamine,  liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmine.

Liidu juhatuse esimees on Viljandi vallavanem Alar Karu ja aseesimees Mulgi vallavanem Imre Jugomäe.