Kohaliku omaalgatuse programm

4.09.23

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta sügisvoor on avatud 1. septembrist 2023.  Maakonna vabaühendused saavad 2. oktoobrini esitada  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, taotlusi saab esitada 2. oktoobrini 2023 kuni kell 16.30.

Vaata KOP infopäevade aegu ja veebilinke:

5. september kell 10.00-13.00 

Vajuta siia infopäeva lingile 

6. september kell 14.00-17.00

Vajuta siia infopäeva lingile

7. september kell 17.00-20.00

Vajuta siia infopäeva lingile

Venekeelne infopäev

5. september kell 14.00-15.30.

Vajuta siia infopäeva lingile

Lisaks leiad infopäeva ettekanded SELLELT LINGILT

Viljandimaa lingid taotluskeskkonda:

Investeeringu vooru link

 

Kogukonna vooru arengu link

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede "Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest).

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

• koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;

• küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Avalikkuse teavitamise kohustus

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, veebilehtedel, renoveeritud või korrastatud objektidel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KOP toetusega. NB! Programmil puudub logo, kasutada tuleb ainult sõnalist viidet

Viljandimaal on sügisvoorus kokku jagamiseks 25 507,96 eurot.

Lisainfo:

Kai Kannistu; tel 433 3297 või mob  5198 1363

Loe lisaks:  Rahandusministeerium, siseriiklikud toetused

                   Riigi Tugiteenuste Keskus, kohaliku omaalgatuse programm

LISAD 2023:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus 

KOP määruse seletuskiri

Näidisvorm – juhend taotlejale

Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Taotlusvormi näidis "Kogukonna areng 

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Hindamismetoodika

Juhend toetuse taotlejatele, mis selgitab toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna


KOP Maakondliku komisjoni koosseis

TOETUST SAANUD PROJEKTID:

2023 kevadvoor

2022 sügisvoor

2022 kevadvoor

2021 sügisvoor

2021 kevadvoor

2020 sügisvoor

2020 kevadvoor

2019 sügisvoor

2019 kevadvoor

2018 sügisvoor

2018 kevadvoor