Kohaliku omaalgatuse programm

14.12.21

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor avatakse 1. septembril, taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2021, kell 16.30.

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis:

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

 

Meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2 500 eurot.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Viljandimaal on sügisvoorus kokku jagamiseks 34 630.11 eurot.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

- koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;

- küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.
 

INFOPÄEV toetuse taotlejatele toimub Vabaduse plats 4, III korruse saalis neljapäeval, 16. septembril 2021

kell 13-14 Kodanikuühiskonna Sihtkapital tutvustab "Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüsi". Uuringu algataja ja tellija: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Uuringu täitja: Tallinna Ülikool, RASI kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus (KUAK)

Analüüs on leitav KÜSKi kodulehelt

kell 14.00-16.00  Kohaliku Omaalgatuse Programmi tutvustamine

Võimalus osaleda ka Zoomi keskkonnas. Infopäeval osalemise link saadetakse kõigile registreerunutele e-postiga.

Infopäeval osalemise saab teha SIIN:

Lisainfo:

Kai Kannistu; tel 433 3297 või mob  5198 1363

Infot ja abi taotluste koostamisel saab Viljandimaa Arenduskeskusest, MTÜ-de konsultant Jaanika Toome, tel. 43 30 446 või mob 5788 0245

Loe lisaks:  Rahandusministeerium, siseriiklikud toetused

                   Riigi Tugiteenuste Keskus, kohaliku omaalgatuse programm

LISAD 2021:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus 

KOP määruse seletuskiri

Hindamismetoodika 2021

Näidisvorm – juhend taotlejale

Taotlusvorm meetmele "Kogukonna areng"

Taotlusvorm meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Juhend toetuse taotlejatele, mis selgitab toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna


KOP Maakondliku komisjoni koosseis

SÜGISVOORU 2020 ARUANDLUS:

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2

KEVADVOOR 2020 ARUANDLUS:

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2

TOETUST SAANUD PROJEKTID:

2021 sügisvoor

2021 kevadvoor

2020 sügisvoor

2020 kevadvoor

2019 sügisvoor

2019 kevadvoor

2018 sügisvoor