Kohaliku omaalgatuse programm

1.07.21

Kohaliku omaalgatuse programm

Viljandimaa Omavalitsuste Liit koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega korraldab

12. aprillil 2021 algusega 16.00  programmi infopäeva Zoomi keskkonnas.

Anname ülevaate programmist ning taotluse täitmisest e-toetuse keskkonnas.

Osalemiseks registreeru SIIN kuni 9.aprillini kell 16.00.

Infopäev on tasuta.

Taotlusi saab esitada kuni 30.aprillini kell 16.30.


Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis:

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

 

Meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2 500 eurot.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

- koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;

- küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.
 

Lisainfo:

Kai Kannistu; tel 43 33 297 või mob  5198 1363

Infot ja abi taotluste koostamisel saab Viljandimaa Arenduskeskusest, MTÜ-de konsultant Jaanika Toome, tel. 43 30 446 või mob 5788 0245

Loe lisaks:  Rahandusministeerium, siseriiklikud toetused

                   Riigi Tugiteenuste Keskus, kohaliku omaalgatuse programm

LISAD 2021:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus 

Hindamismetoodika 2021

Näidisvorm – juhend taotlejale

Taotlusvorm meetmele "Kogukonna areng"

Taotlusvorm meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Juhend toetuse taotlejatele, mis selgitab toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna


KOP Maakondliku komisjoni koosseis

SÜGISVOORU 2020 LISAD:

Programmi määrus

Hindamismetoodika

Taotlusvorm M1

Eelarvevorm M1

Taotlusvorm M2

Eelarvevorm M2

Aruandlus:

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2

KEVADVOOR 2020 ARUANDLUS:

Sisuaruanne M1

Kuluaruanne M1

Sisuaruanne M2

Kuluaruanne M2

TOETUST SAANUD PROJEKTID:

2021 kevadvoor

2020 sügisvoor

2020 kevadvoor

2019 sügisvoor

2019 kevadvoor

2018 sügisvoor