Kohaliku omaalgatuse programm

17.06.24

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi 2024. aasta kevadvoor on avatud 1. märtsist 2024.  Maakonna vabaühendused saavad 1. aprillini esitada  taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.

Viljandimaa 2024 aasta KOP taotlusvoorude kogumaht on kevadvoorus 40 489 € (60% aasta toetuse kogumahust) ja sügisvoorus 26 993 € (40% aasta toetuse kogumahust).

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, taotlusi saab esitada 1.aprilli 2024 kuni kell 16.30.

KOP eesti keelne infopäev veebis 5.märts 2024 kell 14.00-17.00 ja ZOOM link sellele:

KOP 2024 kevadise taotlusvooru eestikeelse ja venekeelse infopäeva salvestused 

KOP 2024 kevadise taotlusvooru eestikeelne slaidiettekanne 

Infopäevadel jooksvalt küsitud küsimused ja vastused LOE SIIT

KOP vene keelne infopäev veebis 7.märts 2024 kell 11.00-12.30 ja ZOOM link sellele

Viljandimaa otseviidad taotluskeskkonda:

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

 

Kogukonna areng

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede "Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest).

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

• koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;

• küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Avalikkuse teavitamise kohustus

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, veebilehtedel, renoveeritud või korrastatud objektidel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist". 
Programmil on ka logo, mida saab kasutada (hetkel kasutamine vabatahtlik). Lae logo alla, mustal taustal SIIT või valgel taustal, SIIT

Lisainfo:

Krista Ojamäe; tel 433 3297, krista.ojamae@viljandimaa.ee 
või
Kätrin Hanschmidt tel 5788 0245 (kodanikeühenduste konsultant, Viljandimaa Arenduskeskuses)

TÄPSEMALT 2024:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus 

KOP määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Juhend toetuse taotlejatele, mis selgitab toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna

Veelgi detailsem info Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleht

KOP maakondliku komisjoni koosseis

Dmitri Orav - Mulgi valla esindaja, Mulgi valla abivallavanem
Are Tints - Viljandi linna esindaja, Viljandi abilinnapea
Krista Pegolainen-Saar - Kodukant Viljandimaa esindaja
Anneli Pälsing - Kodukant Viljandimaa esindaja
Kaupo Kase - VOL tegevdirektor, komisjoni esimees

TOETUST SAANUD PROJEKTID:

2024 kevadvoor

2023 sügisvoor

2023 kevadvoor

2022 sügisvoor

2022 kevadvoor

2021 sügisvoor

2021 kevadvoor

2020 sügisvoor

2020 kevadvoor

2019 sügisvoor

2019 kevadvoor

2018 sügisvoor

2018 kevadvoor