Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevad komisjonid

12.03.18

Komisjonid kinnitab Viljandimaa Omavalitsuste Liidu üldkogu (Vanemate kogu).

Viljandimaa Vapimärgi nõukogu (kinnitatud 5.jaanuar 2018)

Nõukogu esimees:
Alar Karu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees, Viljandi vald
Liikmed:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Arnold Pastak - Põhja-Sakala vald
Tõnu Aavasalu - Põhja-Sakala vald
Helir-Valdor Seeder - Viljandi linn
Madis Timpson - Viljandi linnapea
Kaupo Kase - Viljandi vald
Arvo Maling - Mulgi vald
Peeter Rahnel - Mulgi vald
Kristiina Alliksaar - Ugala teater
Priit Tampere - Viljandi haigla 
Andrus Tiitus - Kaitseliit Sakala malev
Hans Väre - ajaleht Sakala
Marko Tiitus - Viljandi praost
Margit Kurvits - Viljandimaa Spordiliit
Jaak Pihlak - Viljandi muuseum
Anneli Kundla - Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp
Heiki Raudla - kodanik
Kaarel Lehtsalu - Viljandimaa Arenduskeskus 
Andres Rõigas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu (kinnitatud haridusministri käskkirjaga 15.02.2018 VOL vanemate kogu 26.01.2018 otsuse alusel)

Tarmo Riisk - Põhja-Sakala valla piirkonnajuht

Viljandi Kutseõppekeskuse nõunike kogu (kinnitatud haridusministri käskkirjaga 14.02.2018 VOL vanemate kogu 26.01.2018 otsuse alusel)

Kaupo Kase - Viljandi vallavolikogu esimees

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi maakondliku hindamiskomisjon (kinnitatud 02.03.2018) 

Komisjoni esimees:
Alar Karu           - Viljandi vallavanem

Komisjoni liikmed:
Ando Adamson - Auksi Agro OÜ
Madis Timpson  - Viljandi linnapea
Peeter Allikoja   - Viljandi Lauatenniseklubi Sakala MTÜ
Tõnu Aavasalu   - Põhja-Sakala vallavanem
Marlen Silm        - Suure-Jaani Noortekeskuse juhataja
Peeter Rahnel     - Mulgi vallavanem
Arne Putnik        - Uue-Kariste Külade Selts MTÜ

Viljandimaa turvalisuse nõukogu (kinnitatud 02.03.2018)

Nõukogu esimees:
Alar Karu               - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Nõukogu liikmed:
Künter Pedosk       - Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna   juht
Jüri Soovik             - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht
Andrus Tiitus         - Kaitseliidu Sakala maleva pealik
Hannes Vaidla       - Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht
asendusliige Taavi Umal – Maanteeameti lääne regiooni hooldeosakonna peaspetsialist
Priit Tampere         - SA Viljandi Haigla juhatuse esimees
asendusliige Rein Telling  - SA Viljandi Haigla tugiteenistuste juht
Enn Sarv                - Ühendus Kodukant Viljandimaa MTÜ
Madis Timpson      - Viljandi linnapea
Rein Anton            - Viljandi valla abivallavanem
Peeter Rahnel         - Mulgi valla vallavanem
Tõnu Aavasalu       - Põhja-Sakala valla vallavanem
Kalevi Kaur           - Kolga-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ  juhatuse liige
Mati Toomsalu     - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Viljandimaa tervisenõukogu (kinnitatud 02.03.2018)

Katrin Reimo       - Viljandimaa Omavalitsuste Liit, nõunik
Anu Kivi             - eraisik, ettevõtja
Eda Mõim           - Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist
Künter Pedosk    - Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht
Kersti Puusild      - Tervist Edendavad Lasteaiad koordinaator, Viljandi Männimäe lasteaed
Moonika Pärna    - Tervist Edendavate Koolide koordinaator, Viljandi Jakobsoni kool
Elo Paap              - ettevõtja, OÜ Heaole
Sirli Tallo             - Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Ülle Kumm          - SA Viljandi Haigla õendusjuhi kohusetäitja
Krista Valdvee    - SA Viljandi Haigla koostööteenuste juht
Ene Maaten         - Mulgi valla abivallavanem
Ene Saar                 - Viljandi valla abivallavanem
Eveli Lilleoja          - Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna osakonnajuhataja
Janika Gedvil         - Viljandi abilinnapea
Kairi Ong               - SA Viljandimaa Arenduskeskus konsultant
Merit Laan             - Eesti Punase Risti Viljandimaa Seltsi sekretär

Haridustöötajate tunnustamise komisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Mati Toomsalu – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, komisjoni esimees
Ene Saar – Viljandi valla abivallavanem
Peeter Rahnel – Mulgi vallavanem
Janika Gedvil – Viljandi linna abilinnapea
Liivi Lindemann – Põhja-Sakala valla haridusspetsialist
Evald Sepp  – koolijuhtide aineühenduse juht
Külli Villems – lasteaiaõpetajate aineühenduse juht
Helle Aunap – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppeosakonna juhataja
Rita Kadaja – Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esindaja

Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni liige (kinnitatud 02.03.2018)

Peeter Rahnel - Mulgi vallavanem

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (kinnitatud 02.03.2018)

Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Viljandimaa liikluskomisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees, komisjoni esimee
Maanteeameti Lääne regiooni hooldeosakonna juht, komisjoni aseesimees
Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja;
Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht
Mulgi valla abivallavanem
Põhja-Sakala valla ühistranspordi- ja teedespetsialist
Viljandi valla abivallavanem
Viljandi linn abilinnapea

Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus nõukogu (kinnitatud 08.12.2017)
Andres Rõigas - nõukogu esimees
Liikmed:
Alar Karu
Arvo Maling
Madis Timpson
Kalevi Kaur
Rain Hüva 
Harri Juhani Aaltonen