Kontaktid

22.11.23
 
 
 

 

Aineühendus

 

aineühenduse juht Aineühenduse juhi kool/asutus
1. Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Maile Kreevs

Abja Gümnaasium
2. Eesti keel

Eini Ilves

Viljandi Jakobsoni Kool
3. Inimeseõpetus

Mare Luht

Viljandi Kesklinna Kool
4. Kehaline kasvatus

Marge Almre

Tarvastu Gümnaasium
5. Klassiõpetajad Grete Sepp A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium
6.

Kooli- ja õppejuhid

Aavo Palo (koolijuhid)
Urve Mukk (õppejuhid)

Viljandi Paalalinna Kool;
Heimtali Põhikool
7. Käsitöö-, kodundus ja kunstiõpetus

Virve Neerot

Viljandi Kesklinna Kool
8. Lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad

Luive Rehand

Viiratsi lasteaed "Rüblik"
9. Lasteaiaõpetajad

Külli Villems

Viljandi Kesklinna lasteaed Mesimummi õppehoone
10. Loodusained Mariliis Sang ja Virgi Plaks (bioloogia)
Maila Visnap (füüsika)
koht täitmisel (geograafia)
Ave Vitsut (keemia)

Kitzbergi nim.Gümnaasium ja Viljandi Paalalinna Kool

Viljandi Jakobsoni Kool


Viljandi Gümnaasium

11 Majandusõpetus

Kairi Ong

Viljandi Gümnaasium
12 Matemaatika ja informaatika

Tiina Vilberg
Marika Anissimov

Viljandi Jakobsoni Kool
Viljandi Gümnaasium
13. Muusikaõpetus

Riina Mankin

Suure-Jaani Kool
14. Töö- ja tehnoloogiaõpetajate ühendus

Mait Sinimaa

Viljandi Kesklinna Kool
15. Võõrkeeled

Markus Stein (vene)
Annely Piir (inglise)
Kadri Hütt (saksa)

Viljandi Kesklinna kool

Saarepeedi Kool
Abja Gümnaasium