14.10.22

VILJANDIMAA HEAOLU (tervis ja turvalisus) JUHTRÜHM

Viljandimaa heaolu juhtrühma koosseis, mille esimees on Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees ja tema äraolekul aseesimees.

Juhtrühma koosseis:

1. Mulgi vallavolikogu esimees (Arvo Maling)
2. Mulgi vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu aseesimees (Imre Jugomäe)
3. Põhja-Sakala vallavolikogu esimees (Aino Viinapuu)
4. Põhja-Sakala vallavanem (Karel Tölp)
5. Viljandi linnavolikogu esimees (Helmen Kütt)

6. Viljandi linnapea (Madis Timpson)
7. Viljandi vallavolikogu esimees (Mait Allas)
8. Viljandi vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees (Alar Karu)
9. SA Viljandimaa Arenduskeskuse juhatuse esimees (Elmo Puidet)
10. SA Viljandi Haigla juhatuse esimees (Priit Tampere)
11. Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht (Margus Sass)
12. Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht (Alor Kasepõld)
13. Töötukassa Viljandimaa osakonna juht (Merit Laan)
14 Kaitseliidu Sakala maleva  juht (Andrus Tiitus)
15. Viljandimaa usuorganisatsioonide esindaja (Marko Tiitus)
16. Heaolu töörühma esindus

Juhtrühma ülesanded:

 1. Kujundab maakonnas tervikvaate elanike heaolu mõjutavatest probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist ning kinnitab ennetustegevuse strateegilised suunad, selleks:
  1.1 kutsub ellu maakondliku valdkondade ülese heaolu töörühma ning korraldab selle koordineerimise/juhtimise;
  1.2 kinnitab heaolu töörühma poolt väljatöötatud strateegia ja ennetustöö meetmed:
  1.2.1 tagab kinnitatud ennetustöö meetmete rakendamise enda poolt esindatavas üksuses.
  1.2.2 tagab kiire infolevi enda poolt esindatavas üksuses (kohalik omavalitus sh KOV allasutused jm leppega ühinenud organisatsioonid), edastades protokollilised otsused;
 2. Koondab heaolu laiema käsitlusega (sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, tervisedendus, hingehoid, korrakaitse, pääste, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendab osapoolte vastastikust mõistmist ning juhib ootusi üksteise suhtes, selleks:
  2.1 algatab koostöö teabe vahetamiseks - päevakajaline teave, profiili andmete koondamine ja analüüs, ennetustöö alane info;
  2.2 tagab enda esindatava institutsiooni esindatuse maakondlikus heaolu töörühmas, kinnitades asutuse siseselt nii esindaja kui ka asendusliikmed ning nende rotatsiooni ja infolevi protsessi;
  2.3 edastab heaolu strateegiat suunavat infot enda poolt esindatavale üksus(t)ele, et tagada maakonna ühtlane, tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng heaolu valdkonnas.


Viljandimaa heaolu (tervis ja turvalisus) juhtrühm moodustati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 21.veebruari 2022 vanemate kogu otsusega nr 1.