Juhtimine

Viljandimaa Omavalitsuste Liit on mittetulundusühing ja tegutseb kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ning mittetulundusühingute seaduse alusel. 

 

Liidu kõrgeimaks organiks on vanemate kogu ehk üldkogu. 

 

Eestseisus ehk juhatus korraldab liidu tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, juhib liitu ja esindab seda vanemate kogu istungite vahelisel perioodil.