4.11.22

Liikluskomisjoni esimees:

1. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees (Alar Karu)

Liikluskomisjoni aseesimees:

2. Transpordiameti Lääne üksuse juhataja (Hannes Vaidla)

Komisjoni liikmed:

3. Transpordiameti Lääne üksuse liikluskorraldaja (Alard Tallo)
4. Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert (Sirli Tallo)
5. Transpordiameti Lääne pksuse korrashoiu projektijuht (Taavi Umal)
6. Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht (Margus Sass)
7. Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht (Alor Kasepõld)
8. Mulgi valla teedespetsialist (Rein Anton)
9. Põhja-Sakala valla abivallavanem (Jaanus Rahula)
10. Viljandi valla abivallavanem (Alvar Pähkel)
11. Viljandi linn abilinnapea (Kalvi Märtin)

Komisjoni ülesanne:

kaasa aidata ühtse maakonna transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise. Oluliseks eesmärgiks on ka partnersuhete arendamine maakonna liiklusalaste probleemide lahendamiseks ja koostööd nõudvate tegevuste paremaks koordineerimiseks. Samuti kohalike teede liiklusohtlike kohtade ohustamiseks eraldatud vahendite kasutuse, objektide ja nende ohutumaks ehitamise prioriteetsuse üle otsustamine.

Komisjon moodustati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 02.märtsi 2018 vanemate kogu otsusega nr 13.