16.08.23

Viljandimaa maakonna arengustateegia 2035+ "Viljandimaa - arenev PÄRIS EESTI" lisadokument:

Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035. Tegevuskava 2023-2026. (kehtiv)

Dokument on valminud 2022. aastal

Viljandimaa tervise- ja heaolu profiil (kehtiv kuni 2022)

Dokument on valminud 2018.aastal.