Kontaktid

30.01.20
 
 
 

 

Ainesektsioon

 

ainesektsoiooni juht  Kool/Asutus
1. Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Christi Lõhmus-Erg

Abja Gümnaasium
2. Eesti keel

Eini Ilves

Viljandi Jakobsoni Kool
3. Inimeseõpetus

Mare Luht

Paalalinna Kool
4. Kehaline kasvatus

Kaja Orobko

Viljandi Kesklinna Kool
5. Klassiõpetajad Grete Sepp A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium
6.

Kooli- ja õppejuhid

Evald Sepp (koolijuhid)
Urve Mukk (õppejuhid)

Suure-Jaani gümnaasium;
Heimtali Põhikool
7. Kunstiõpetus

Virve Neerot

Viljandi Kesklinna Kool
8. Käsitöö ja kodundus


Katrin Ots

Abja Gümnaasium
9. Lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad

Luive Rehand

Viiratsi lasteaed "Rüblik"
10. Lasteaiaõpetajad

Külli Villems

Viljandi lasteaed "Mesimumm"
11. Loodusained Karmen Süld (bioloogia)
Maila Visnap (füüsika)
Hilje Nurmsalu (geograafia)
Ave Vitsut (keemia)

Viljandi Gümnaasium
Viljandi Jakobsoni Kool
Viljandi Gümnaasium
Viljandi Gümnaasium

12. Majandusõpetus

Sirje Kasendi

Tarvastu Gümnaasium
13 Matemaatika ja informaatika

Airi Lang
Marika Anissimov

Paalalinna Kool
Viljandi Gümnaasium
14. Muusikaõpetus

Riina Mankin

Suure-Jaani Kool
15. Töö- ja tehnoloogiaõpetajate ühendus

Mait Sinimaa

Viljandi Kesklinna Kool
16. Võõrkeeled

Markus Stein (vene)

Merit Varblane (inglise)
Helje Tiit (saksa)

Viljandi Kesklinna kool
Paalalinna kool
Viljandi Kesklinna kool