Kontaktid

24.01.23
 
 
 

 

Aineühendus

 

aineühenduse juht Aineühenduse juhi kool/asutus
1. Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Maile Kreevs

Abja Gümnaasium
2. Eesti keel

Eini Ilves

Viljandi Jakobsoni Kool
3. Inimeseõpetus

Mare Luht

Viljandi Paalalinna Kool
4. Kehaline kasvatus

Kaja Orobko

Viljandi Kesklinna Kool
5. Klassiõpetajad Grete Sepp A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium
6.

Kooli- ja õppejuhid

Aavo Palo (koolijuhid)
Urve Mukk (õppejuhid)

Viljandi Paalalinna Kool;
Heimtali Põhikool
7. Kunstiõpetus

Virve Neerot

Viljandi Kesklinna Kool
8. Käsitöö ja kodundus


Keirin Ritval

Viljandi Paalalinna Kool
9. Lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad

Luive Rehand

Viiratsi lasteaed "Rüblik"
10. Lasteaiaõpetajad

Külli Villems

Viljandi Kesklinna lasteaed Mesimummi õppehoone
11. Loodusained Karmen Tiit (bioloogia)
Maila Visnap (füüsika)
Marie Johanna Univer (geograafia)
Ave Vitsut (keemia)

 

Viljandi Gümnaasium
Viljandi Jakobsoni Kool
Viljandi Gümnaasium
Viljandi Gümnaasium

12. Majandusõpetus

Sirje Kasendi

Tarvastu Gümnaasium
13 Matemaatika ja informaatika

Tiina Vilberg
Marika Anissimov

Viljandi Jakobsoni Kool
Viljandi Gümnaasium
14. Muusikaõpetus

Riina Mankin

Suure-Jaani Kool
15. Töö- ja tehnoloogiaõpetajate ühendus

Mait Sinimaa

Viljandi Kesklinna Kool
16. Võõrkeeled

Markus Stein (vene)
Annely Piir (inglise)
Kadri Hütt (saksa)

Viljandi Kesklinna kool

Saarepeedi Kool
Abja Gümnaasium/Karksi-Nuia Gümnaasium