Kontaktid

15.01.18
 
 
 

 

Ainesektsioon

 

ainesektsoiooni juht  Kool/Asutus
1. Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Kätlin Mirka

Viljandi Gümnaasium
2. Eesti keel

Eini Ilves

Viljandi Jakobsoni Kool
3. Inimeseõpetus

Mare Luht

Paalalinna Kool
4. Kehaline kasvatus

Kaja Orobko

Viljandi Kesklinna Kool
5. Klassiõpetajad Reet Saare Viiratsi kool
6.

Koolijuhid

Evald Sepp

Suure-Jaani gümnaasium
7. Kunstiõpetus

Monika Mändmaa

Viljandi Gümnaasium
8. Käsitöö ja kodundus


Katrin Ots

Abja Gümnaasium
9. Lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad

Luive Rehand

Viiratsi LA "Rüblik"
10. Lasteaiaõpetajad

Külli Villems

Viljandi Lasteaed "Mesimumm"
11. Loodusained Mariliis Sang (bioloogia)
Maila Visnap (füüsika)
Hilje Nurmsalu (geograafia)
Ave Vitsut (keemia)

A.Kitzbergi nimi.güm.
Viljandi Jakobsoni Kool
Viljandi Gümnaasium
Viljandi Gümnaasium

12. Majandusõpetus

Sirje Kasendi

Tarvastu Gümnaasium
13 Matemaatika ja informaatika

Margit Nerman
M
arika Anissimov

Paalalinna Kool
Viljandi gümnaasium
14. Muusikaõpetus

Signe Ristisaar

Paalalinna Kool
15. Sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide ühendus

Anne Nõgel

Viljandi Kaare Kool
16. Töö- ja tehnoloogiaõpetajate ühendus

Mait Sinimaa

Viljandi Kesklinna Kool
17. Võõrkeeled

Markus Stein (vene keel)

Ave Abroi (inglise)
Merit Varblane (inglise)
Hiie Allvee (saksa)

Viljandi Kesklinna kool
Viljandi gümnaasium
Paalalinna kool
Viljandi gümnaasium
18. Õppealajuhatajad Ingrid Kärmas
Tiina Pihlak 
Viljandi gümnaasium
Viljandi Paalalinna Kool