Kontaktid

6.06.17
 
 
 

 

Ainesektsioon

 

ainesektsoiooni juht  Kool/Asutus
1. 

Ainesektsioonide

juhid

Aires Põder

Viljandi maavalitsus
2. Ajalugu

Kätlin Mirka

Viljandi Gümnaasium
3. Eesti keel

Eini Ilves

Viljandi Jakobsoni Kool
4. Inimeseõpetus

Mare Luht

Paalalinna Kool
5. Kehaline kasvatus

Raina Luhakooder

Viljandi Kesklinna Kool
6. Klassiõpetajad Reet Saare Viiratsi kool
7.

Koolijuhid

Evald Sepp

Suure-Jaani gümnaasium
8. Kunstiõpetus

Monika Mändmaa

Viljandi Gümnaasium
9. Käsitöö ja kodundus

Tatjana Anniko

Viljandi Kesklinna Kool
10. Lasteaia direktorid ja õppealajuhatajad

Luive Rehand

Viiratsi LA "Rüblik"
11. Lasteaiaõpetajad

Külli Villems

Viljandi Lasteaed "Mesimumm"
12. Loodusained Mariliis Sang (bioloogia)
Maila Visnap (füüsika)
Hilje Nurmsalu (geograafia)
Ave Vitsut (keemia)

A.Kitzbergi nimi. gümnaasium
Viljandi Jakobsoni Kool
Viljandi Gümnaasium


Viljandi Gümnaasium

13. Majandusõpetus

Sirje Kasendi

Tarvastu Gümnaasium
14 Matemaatika ja informaatika

Margit Nerman
M
arika Anissimov

Paalalinna Kool
Viljandi gümnaasium
15. Muusikaõpetus

Signe Ristisaar

Viljandi Paalalinna Kool
16. Sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide ühendus

Anne Nõgel

Viljandi Kaare Kool
17. Tehnoloogiaõpetus

Mait Sinimaa

Viljandi Kesklinna Kool
18. Võõrkeeled

Marita Jeršova (vene)

Ave Abroi (inglise)
Merit Varblane (inglise)
Hiie Allvee (saksa)

Halliste Põhikool

Viljandi gümnaasium

Viljandi Paalalinna kool

Viljandi gümnaasium
19. Õppealajuhatajad

Imbi Suurpere

Viljandi Maavalitsus