10.01.23

VILJANDIMAA HEAOLU (tervis ja turvalisus) TÖÖRÜHM

1. Põhja-Sakala valla esindaja (.....)
2. Mulgi valla esindaja (Reelika Liivak)
3. Viljandi linna esindaja (Tonio Tamra)
4. Viljandi valla esindaja (Irma Väre)
5. SA Viljandimaa Arenduskeskuse vabaühenduste esindaja (Kätrin Hanschmidt)
6. SA Viljandimaa Arenduskeskuse ettevõtlusvaldkonna esindaja (Olavi Israel)
7. SA Viljandi Haigla esindaja (Triinu Rõigas)
8. Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna esindaja (Taavi Hüva)
9. Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna esindaja (Alor Kasepõld)
10. Transpordiameti ennetusvaldkonna esindaja (Sirli Tallo)
11. Töötukassa Viljandimaa osakonna esindaja (Merit Laan)
12. Eesti Punane Rist Viljandimaa Seltsi esindaja (Merit Laan)
13. Kaitseliidu Sakala maleva esindaja (Margit Kirss)
14. Viljandimaa usuorganisatsioonide esindaja (Marko Tiitus)
15. Viljandimaa lasteaed tervisedenduse koordinaator (Kersti Puusild)
16. Viljandimaa koolide tervisedenduse koordinaator (Moonika Pärna)
17. Vajadusel laiendatud või teemaspetsiifilisi töörühmad (Anu Kivi, Elo Paap)
 

HEAOLU TÖÖRÜHMA ÜLESANDED:

  1. Maakonna heaolu olukorra kaardistamine ja analüüsimine.
  2. Maakonna heaolu probleemide selgitamine ja sõnastamine.
  3. Heaolu arengueesmärkide püstitamine ja tegevuste planeerimine
  4. Koostöö arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel heaoluprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamiseks
  5. Heaolu toetavate tegevuste elluviimise korraldamine ja hindamine
  6. Heaolu juhtrühmale otsustamiseks aruandlus/raporteerimine järgnevalt:
    6.1 kaks (2) korda aastas maakondlikust heaolu tegevuskava protsessist ülevaate andmine
    6.2 arengustrateegia vajadustest lähtuvalt strateegiliste suundade kinnitamiseks raporti/tellimuse esitamine.


Heaolu (tervis ja turvalisus) töörühm moodustati Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 21.veebruari 2022 vanemate kogu otsusega nr 1.