Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevad komisjonid

22.06.22

Komisjonid kinnitab Viljandimaa Omavalitsuste Liidu üldkogu (Vanemate kogu).

Viljandimaa Vapimärgi nõukogu (kinnitatud 5.jaanuar 2018)

Nõukogu esimees:
Alar Karu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees, Viljandi vald (vallavanem)
Liikmed:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Priit Toobal - Põhja-Sakala vald (volikogu esimees)
Jüri Hansen - Põhja-Sakala vald (vallavanem)
Helmen Kütt - Viljandi linn (volikogu esimees)

Madis Timpson - Viljandi linn (linnapea)
Mait Allas - Viljandi vald (volikogu esimees)
Arvo Maling - Mulgi vald (volikogu esimees)
Imre Jugomäe - Mulgi vald (vallavanem)
Garmen Tabor - Ugala teater
Priit Tampere - Viljandi haigla 
Andrus Tiitus - Kaitseliit Sakala malev
Hans Väre - ajaleht Sakala
Marko Tiitus - Viljandi praost
Margit Kurvits - Viljandimaa Spordiliit
Jaak Pihlak - Viljandi muuseum
Kai Kannistu - Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp
Heiki Raudla - kodanik
Elmo Puidet - Viljandimaa Arenduskeskus 
Andres Rõigas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu (kinnitatud haridusministri 07.02.2022 käskkirjaga VOL vanemate kogu 10.12.2021 otsuse alusel)


Kadri Linder - Põhja-Sakala valla abivallavanem

Viljandi Kutseõppekeskuse nõunike kogu (kinnitatud haridusministri 07.02.2022 käskkirjaga  VOL vanemate kogu 10.12.2021 otsuse alusel)


Mait Allas - Viljandi vallavolikogu esimees
 

Viljandimaa Heaolu (tervis ja turvalisus) juhtrühm (kinnitatud 21.02.2022)

Mulgi vallavolikogu esimees (Arvo Maling)
Mulgi vallavanem (Imre Jugomäe)
Põhja-Sakala vallavolikogu esimees (Priit Toobal)
Põhja-Sakala vallavanem (Jüri Hansen)
Viljandi linnavolikogu esimees (Helmen Kütt)
Viljandi linnapea (Madis Timpson)
Viljandi vallavolikogu esimees (Mait Allas)
Viljandi vallavanem (Alar Karu)
SA Viljandimaa Arenduskeskuse juhatuse esimees (Elmo Puidet)
SA Viljandi Haigla juhatuse esimees (Priit Tampere)
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht (Margus Sass)
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht (Alor Kasepõld)
Töötukassa Viljandimaa osakonna juht (Merit Laan)
Kaitseliidu Sakala maleva  juht (Andrus Tiitus)
Viljandimaa usuorganisatsioonide esindaja (Marko Tiitus)

Viljandimaa Heaolu (tervis ja turvalisus) töörühm - (kinnitatud 21.02.2022)

Põhja-Sakala valla esindaja (Kaie Toobal)
Mulgi valla esindaja (Reelika Liivak)
Viljandi linna esindaja (Kristjan Mändmaa)
Viljandi valla esindaja (Irma Väre)
SA Viljandimaa Arenduskeskuse vabaühenduste esindaja (Jaanika Toome)
SA Viljandimaa Arenduskeskuse ettevõtlusvaldkonna esindaja (Olavi Israel)
SA Viljandi Haigla esindaja (Triinu Rõigas)
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna esindaja (Taavi Hüva)
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna esindaja (Alor Kasepõld)
Transpordiameti ennetusvaldkonna esindaja (Sirli Tallo)
Töötukassa Viljandimaa osakonna esindaja (Merit Laan)
Eesti Punane Rist Viljandimaa Seltsi esindaja (Merit Laan)
Kaitseliidu Sakala maleva esindaja (Margit Kirss)
Viljandimaa usuorganisatsioonide esindaja (Marko Tiitus)
Viljandimaa lasteaed tervisedenduse koordinaator (Kersti Puusild)
Viljandimaa koolide tervisedenduse koordinaator (Moonika Pärna)
Vajadusel laiendatud või teemaspetsiifilisi töörühmad (Elo Paap, Anu Kivi)

 

Haridustöötajate tunnustamise komisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Mati Toomsalu – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, komisjoni esimees
Irma Väre – Viljandi valla abivallavanem
Imre Jugomäe – Mulgi valla vallavanem
Kristjan Mändmaa – Viljandi linna abilinnapea
Kadri Linder – Põhja-Sakala valla abivallavanem
Aavo Palo  – koolijuhtide aineühenduse liige
Külli Villems – lasteaiaõpetajate aineühenduse juht
Helle Aunap – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppeosakonna juhataja
Rita Kadaja – Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esindaja

Viljandimaa hariduskomisjon (kinnitatud 25.10.2011)

Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees)
Irma Väre - Viljandi valla abivallavanem
Kristjan Mändmaa - Viljandi linna abilinnapea
Kadri Linder - Põhja-Sakala valla abivallavanem
Reelika Liivak - Mulgi valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni liige (kinnitatud 02.03.2018)

Peeter Rahnel - Mulgi valla vallavolikogu liige

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (kinnitatud 02.03.2018)

Krista Ojamäe - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juhiabi-nõunik

Viljandimaa liikluskomisjon (kinnitatud 02.03.2018)

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees, komisjoni esimees (Alar Karu)
Transpordiameti Lääne üksuse juhataja, komisjoni aseesimees (Hannes Vaidla)

Transpordiameti Lääne üksuse liikluskorraldaja (Alard Tallo)
Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert (Sirli Tallo)
Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht (Margus Sass)
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht (Alor Kasepõld)
Mulgi valla teedespetsialist (Rein Anton)
Põhja-Sakala valla abivallavanem (Jan Kraner)
Viljandi valla abivallavanem (Alvar Pähkel)
Viljandi linn abilinnapea (Kalvi Märtin)

Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus nõukogu (kinnitatud 31.01.2020)
Alar Karu - Viljandi vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees
Mait Allas - Viljandi vallavolikogu esimees
Madis Timpson - Viljandi linnapea
Helmen Kütt - Viljandi linnavolikogu esimees
Imre Jugomäe - Mulgi vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu aseesimees
Arvo Maling - Mulgi vallavolikogu esimees
Priit Toobal - Põhja-Sakala vallavolikogu esimees
Jüri Hansen - Põhja-Sakala vallavanem

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) maakondlik komisjon, kinnitatud (27.04.2018)

Mati Toomsalu   - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, komisjoni esimees
Madis Timpson - Viljandi linna esindaja
Dmitri Orav       - Mulgi valla  esindaja
Romeo Mukk     - Ühendus Kodukant Viljandimaa esindaja
Marika Kivistik  - Ühendus Kodukant Viljandimaa esindaja

Kodukaunistamise Viljandimaa komisjon (kinnitatud 27.04.2018)

Mati Toomsalu – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, komisjoni esimees
Krista Ojamäe – Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juhiabi
Anne Kivi – Muinsuskaitseameti Viljandimaa peainspektor
Tiia Kallas – Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Viljandi talituse ruumilise planeerimise peaspetsialist
Enn Sarv - Kodukant Viljandimaa MTÜ esindaja

Viljandimaa kultuurimälestiste kaitse komisjon (kinnitatud 28.06.2018)

Komisjoni esimees:
Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Komisjoni sekretär:
Toivo Vilumaa - EELK Viljandi praostkonna sekretär
Liikmed:
Tiia Kallas - Rahandusministeeriumi regionaalse arengu talituse planeeringuspetsialist
Anne Kivi - Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor
Hans Priks - Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriameti ehitusspetsialist
Peeter Rahnel - Mulgi vallavolikogu liige

Eesti Pärimusmuusika Keskuse nõukogu (kinnitatud 08.12.1999)

Alar Karu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees