Koolide sisehindamine (2010-2011)

Sisehindamine on 2001.aastast olnud riikliku järelevalve prioriteet, et juhtida õppeasutuste tähelepanu sisehindamise vajalikkusele õppeasutuse arengu seisukohalt.

 

Viljandimaa õppeasutuste sisehindamise projekti käigus viidi läbi 7 moodulist koosnev koolitusprogramm, kus osales maakonna 3 gümnaasiumi, 6 põhikooli, 4 lasteaed-algkooli, 4 lasteaeda ja 1 kutsekool. Lõputööna raporti kirjutas 18 õppeasutuse meeskonda.

 

Sisehindamise projekt toimus 1.08.2010-28.02.2011 ning kogu eelarve oli 20 500 eurot, millest 85% tuli Riigikantselei haldussuutlikkuse meetmest.