Õpetaja kui muutuste ja arengu võti - Viljandimaa hariduskonverents

Viljandimaa hariduskonverents 2017 "Õpetaja kui muutuste ja arengu võti"

Aeg: 24.oktoober 2017 kell 9.30-16.00

Koht: Viljandi Pärimusmuusika Ait, Viljandi gümnaasium

Konverentsi eesmärk on arutleda õpetaja rolli ja võimaluste üle ning jagada häid praktikaid. Päeva jooksul toimuvad põnevad ettekanded, arutelud, inspireerivad kogemuste jagamised ja praktilsied õpitoad, mis võimaldavad osalejatel paremini mõista õpetaja rolli muutuste elluviimisel ning õppijate toetamisel.

Osalema ootame Viljandi maakonna õpetajaid nii lasteaedadest, üldhariduskoolidest, kutsekoolidest kui ka huvikoolidest, haridusjuhte ja –ametnikke ning hariduse arengust huvitatuid.

Konverentsi korraldavad Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandi Maavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Hariduse Arengufond

Konverentsi I osa toimub Viljandi Pärimusmuusika Aidas (kell 9:30-12:30) ning II osa Viljandi gümnaasiumis (kell 12:30-16:00).

Konverentsist osavõtt tasuta, vajalik registreerimine kuni 16.oktoobrini (kaasa arvatult) SIIN