Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Kuuendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Viljandimaa Omavalitsuste Liit.


Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 01.04.2019.a.

Taotluste esitamise tähtaeg: 01.05.2019.a. kell 16:30.

Info: Katrin Reimo, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, e-post katrin.reimo@viljandimaa.ee, tel 43 33 297

Toetusvooru üldtingimused (siseministri käskkiri)

2019.aasta toetusvooru lisad:

Toetusvooru tingimused

Hindamismetoodika

Projekti taotlusvorm

Eelarvevorm

Aruandevorm

Sisulise aruande vorm

2018.aasta toetusvooru lisad:

Toetusvooru tingimused

Hindamismetoodika

Projekti taotlusvorm

Eelarvevorm

Aruandevorm