Viljandi- ja Pärnumaa majandusõppe täiendkoolitus (2011-2012)

Viljandi- ja Pärnumaa õpetajate majandusõppe alase täiendkoolituse eesmärk oli toetada läbi põhikooli ja gümnaasiumi ettevõtlus- ja majandusõppe õpetajate vastava aine alase pädevuse kujunemist, aineõppe meetodite ja rolli mitmekesistamist kooli erinevates õppetegevuse vormides.

 

Koolituse lõputööna koostasid õpetajad meeskonnana oma ainevaldkonnast lähtuva koolitunni või -nädala läbiviimist majandusõppe aine baasil.

 

Koolitus kestis 17.05.2011-05.07.2012. Selle aja jooksul toimus 11 moodulit nii Pärnu- kui ka Viljandimaal ning kokku lõpetas 30 õpetajat.

 

Projekti kogu eelarve oli 19 400 eurot, millest Innove poolne toetus oli 18400 eurot.