Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks (2021)

Projekti eesmärgiks oli analüüsida ja disainida maakonnaülese haridusliku erivajadusega (HEV) laste õppe korralduse arengusuunad ja selle rakendamiseks vajalik süsteem, luues koos uus, kvaliteetne teenus maakonnas, täiendades maakonna arendusstrateegiat. 

Uuringut aitas 2021. aastal maakonnas läbi viia OÜ Cumulus Consulting. 

Projekti rahastas: Euroopa Liidu struktuurivahendite rahastamise, "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekuse meede 2014-2020".

Uuringuga saab tutvuda SIIN