Viljandi valla, Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla ühinemiste koordineerimine

27.09.16

Viljandimaa kohalike omavalitsuste (Viljandi valla, Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla) ühinemiste läbiviimise protsessile kaasa aitamine, eesmärgiga viia läbi vabatahtlik ühinemine haldusreformi seaduse alusel mõtestatult ning eelkõige kohalike inimeste huvidest lähtuvalt.

 

Projekti läbiviimise tulemusena tekib Viljandimaale suurvald, milles on ca 14 000 elanikku.

 

Projekti elluviimist toetatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondist "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - uuringute, analüüside ja arendusprojektide toetamine" 24 757,05 euroga, millest omafinantseering on 3713,56 eurot.

 

Projekti taotleja on Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

 

Omavalitsuste liitumist puudutavate materjalidega saab tutvuda SIIN