Konverents "Kuhu lähed Viljandimaa...(2018)
Viljandimaa Omavalitsuste Liit koos Viljandimaa Arenduskeskusega korraldasid 
6.novembril 2018 Karksi-Nuia kultuurikeskuses visioonikonverentsi „Kuhu lähed Viljandimaa..."

Arutleti, mis toimub meil ja kaugemal täna, homme, ülehomme.

Ettekanded kättesaadavad teema pealkirjal klõpsates.

Eraldi vaata slaidiesitlust "Viljandi maakond läbi riikliku statistika"

9.30-10.00

Saabumine, tervituskohv

 

10.00-10.10

Avamine ja tervitused

Andres Rõigas - päevajuht

Alar Karu, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Arvo Maling, Mulgi valla vallavolikogu esimees

10.10-10.55

Tallinna linnriigi asemel Eesti riigist: KOV roll

Raivo Vare, ettevõtja, LiveNature juhatuse liige

10.55-11.10

Küsimused-vastused

 

11.10-11.55

Maakondade arengustrateegiad. Strateegiast „Eesti 2035"

Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor

11.55-12.10

Küsimused-vastused

 

12.10-12.50

Lõunasöök

 

12.50-13.35

Viljandimaa ja Euroopa Liit eelseisvatel aastatel

Viljar Veebel, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse dotsent, politoloog, PhD

13.35-13.50

Küsimused-vastused

 

13.50-14.10

Viljandimaa tulevik ettevõtja pilgu läbi

Arvo Maling, Nuia PMT tegevdirektor

14.10-14.20

Küsimused-vastused

 

14.20-14.40

Viljandi maakonna arengustrateegiast

Mihkel Servinski, Statistikaameti peaanalüütik

14.40-14.50

Küsimused-vastused

 

14.50-15.00

Seljasirutus

 

15.00-16.00

Paneeldiskussioon – Raivo Vare, Garri Raagmaa, Viljar Veebel, Arvo Maling, Mihkel Servinski

Diskussiooni juhib Elmo Puidet, Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja

16.00

visioonipäeva lõpp